Koronakriisi ADKAR-linssien läpi

Osaatko sinä katsoa muutosta ADKAR-linssien läpi? ADKAR on lyhenne englannin kielen sanoista Awareness, Desire, Knowledge, Ability ja Reinforcement. Se on henkilökohtaisen muutoksen malli, joka esittää viisi lopputulemaa tai askelta, jotka henkilön tulee saavuttaa onnistuakseen muutoksessa.

Korona Teppo Kolehmainen Muutostoimisto Flow
Rekrytointi Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Rekrytointi

| Blogi | No Comments
Yrityksillä tuntuu olevan jos jonkinlaisia palautejärjestelmiä asiakasrajapinnan mittarointiin. Kuitenkin todellisuudessa kulttuurin ongelmatilanteet liittyvät hetkiin, joissa henkilöstön jäsenet kohtaavat toisiaan.
Asenteen nelikenttä Juri Röhr Muutostoimisto Flow

Asenteen nelikenttä

| Blogi | No Comments
Asenteen nelikenttä   Miltä näyttää ihminen, jolla on hyvä asenne? Kun synnymme tähän maailmaan, lähtökohtaisesti ihmisellä on positiivinen minäkuva ja maailmankuva. Minä olen ok ja sinä olet ok. Vuosien varrella…
Miksi jotkut muutokset kukoistavat ja toiset kaatuvat? Kalle Ruuskanen

Miksi jotkut muutokset kukoistavat ja toiset kaatuvat?

| Blogi | No Comments
Miksi jotkut muutokset kukoistavat ja toiset kaatuvat?   Miten teidän kehitys-, uudistus- ja muutoshankkeet onnistuvat? Pelottaako vai innostaako muutos? Muutoksen keskellä yrityksillä ei näyttäisi olevan resursseja hyvin tekemiseen, mutta aina…
Kun ihan OK ei ole ookoo Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Kun ihan ookoo, ei ole OK

| Blogi | No Comments
Jostain syystä, meillä vallitsee suomalaisessa johtamisessa puuttumattomuuden kulttuuri. Tunnistamme kehittämisen kohdat, mutta suljemme silmät ja kävelemme niiden ohi. Erinomainen johtaminen ja erinomaisuuden johtaminen lähtee puuttumisen kulttuurista.
Strategia 2024 on muutosjohtamisen kysymys Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Strategia 2024 on muutosjohtamiskysymys

| Blogi | No Comments
Nyt kun Strategia 2020 -kauden viimeisiä päiviä viedään ja seuraavan neljän vuoden strategiakausi alkaa käynnistyä, on hyvä aika kysyä itseltään, mitä muutosta uusi strategia meiltä vaatii?
Vaikuttamisen voima Markku SIlventoinen Muutostoimisto Flow

Vaikuttamisen voima

| Blogi | No Comments
Kun toimintaa halutaan uudistaa tai tulosta parantaa, se tapahtuu harvemmin yksin. Olemme kaikki osana pidempää arvoketjua ja lopullisen arvon tuottamiseen tarvitaan muitakin. Yhteinen onnistuminen vaatii yhteisiä ponnisteluja. Mutta miten saadaan…
Tulevaisuuden strategia Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow One Sheet Strategy

Tulevaisuuden strategia

| Blogi | No Comments
Modernin strategiatyön ero löytyy superlatiiveista. Kun vanha ja staattinen strategia kuvasi tekemistä ja toimintaa, moderni strategia vilisee superlatiiveja, adjektiiveja, tunnetta, energiaa ja liikettä. Hyvä strategia ja konsepti varmistavat, että erinomaisuus…
Strategiatyöskentely Muutostoimisto Flow Kalle Ruuskanen

Strategiatyöskentely

| Blogi | No Comments
Miten rakentaa täydellinen, toimintaa ohjaava ja tulevaisuuden liiketoimintaa luotsaava strategia? Kun puhun strategiasta, tarkoitan sillä suunnitelmaa, jolla pyritään saavuttamaan tavoiteltu päämäärä. Strategian päämääränä on saavuttaa kilpailuetua suhteessa muihin. Työn laajuus riippuu pitkälti…
Johtaminen on kohtaamista Juri Röhr Muutostoimisto Flow

Johtaminen on kohtaamista

| Blogi | No Comments
Vaikka nimenomaan ihmiset tekevät strategian todeksi, valitettavan usein johtaminen jää operatiivisen vastuun alle. Kun arjen kiire painaa, ei kohtaamisissa ehdi pysähtyä ja kuulla toista. Ihmiset eivät muista mitä sanoit, tai…
Konsepti kiteyttää erinomaisuuden Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Konsepti kiteyttää erinomaisuuden

| Blogi | No Comments
Kun strategia kertoo miksi ja mitä teemme, toimintasuunnitelma kiteyttää hankkeet, omistajat ja aikataulun, jolla strategia saadaan toteutettua, niin konsepti maalaa auki sen, miten toimimalla asiakkaiden odotukset ylitetään, ylivoimatuotteet ja -palvelut…
Tuote- ja palvelukonsepti Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Tuote- ja palvelukonseptit

| Blogi | No Comments
Sekä tuote- että palvelukonsepteissa on aina lopulta kyse kohtaamisista. Asiakas kohtaa tuotteen tai palvelun, esimies kohtaa henkilöstöä tai henkilöstö ja sidosryhmät kohtaavat toisiaan ja tuotteitaan. Näissä kohtaamisissa tapahtuu se taika,…
Muutostoimisto Flow

Voittamisen pelko

| Blogi | No Comments
Huippu-urheilussa ja yritysmaailmassa on paljon yhtäläisyyksiä. Saavuttaaksesi jotain poikkeuksellista sinun täytyy uskaltaa haaveilla menestymisestä ja olla valmis rohkeasti tekemään asioita, joita muut eivät uskalla tehdä.
Muutostoimisto Flow

Työelämän tarpeet

| Blogi | No Comments
Oy Minä Ab - Työelämän tarpeet   Millaisia tarpeita työllä on meitä kohtaan – ja meillä työtä kohtaan? Missä menee raja elämän tarpeiden ja työn tarpeiden kanssa? Pääsääntöisestihän työhön ei…
Muutostoimisto Flow

Oy Minä Ab

| Blogi | No Comments
Oy Minä Ab, eli ihminen, on maailman pienin tuotantolaitos. Siinä pätevät täsmälleen samat lainalaisuudet kuin yritysmaailmassakin: vain sellaista tuotetta kannattaa tuottaa, jolla on kysyntää. 
Kasvu muutostoimisto Flow

Kasvu syntyy teoista

| Blogi | No Comments
Järkevät yritykset tavoittelevat kasvua ja kannattavuutta. Se on mitattava tulos tiettynä aikana tehdystä työstä. Yrityksen kasvu ja taloudellinen kannattavuus ovat aina seurausta inhimillisestä tekemisestä.
Kohtaamisen merkitys Muutostoimisto Flow Markku Silvennoinen

Kohtaamisen merkitys

| Blogi | No Comments
Kohtaamisten merkitys   Aina välillä tulee elämässä eteen tilanne, johon ei ole täysin tyytyväinen. Sitä toivoisi, että jokin asia olisi toisin. Jonkin asian pitäisi siis muuttua. Usein asia liittyy ihan…
Muutostoimisto Flow

Evoluutio vai Revoluutio?

| Blogi | No Comments
Evoluutio vai revoluutio?   Jäykkä vai ketterä? Johtaja vai manageri? Tehdas vai heimo? Tylsä vai jännittävä? Vastaus vai reaktio? Kaipaako yhtiösi enemmän evoluutiota vai revoluutiota? Haluatko ja tarvitsetko muutoksen, joka…