Arvojohtaminen

Barrett Analytics

Mitä et mittaa, sitä et voi myöskään johtaa. Yrityksessä syntyy aina jonkinlainen kulttuuri, halusi sitä tai ei. Vahva kulttuuri mahdollistaa strategian toteuttamisen ja tavoiteltujen muutosten saavuttamisen. Heikko yrityskulttuuri taas syö strategian aamupalakseen.

Barrett Analytics on maailmanlaajuisesti tunnettu yrityskulttuurin mittaamisen työkalu. Työkalu perustuu tutkimus- ja valmennustalona tunnettu Barrett Analyticsin yli 20 vuotiseen tutkimustyöhön, jonka aikana kyselyitä on tehty yli neljä miljoonaa maailmanlaajuisesti. Moniulotteista työkalupakkia voi hyödyntää yrityskulttuurin mittaamiseen, johtamisen kehittämisessä, yritysjärjestelyissä, tiimin kehittämisessä sekä henkilökohtaisen kasvun pohjana.

Barrettin malli perustuu Richard Barrettin kehittämään seitsemään tietoisuuden tason malliin ja hakee inspiraatiota Maslowin hierarkiasta. Arvot ovat meidän tekojemme ja käyttäytymisemme taustavoima, koska arvot kertovat mitä pidämme tärkeänä sekä yksilöinä että organisaationa.

Arvot ovat syvimpiä motivaattoreita elämäämme ja päätöksiimme. Seitsemän tason malli mittaa henkilökohtaiset ja yrityksen arvot tasoissa, jossa yhdessä päässä on elämän perusedellytykset, kuten hengissä pysyminen, ja toisessa päässä palveleminen ja seuraavista sukupolvista huolehtiminen. Malli on todettu olevan äärimmäisen hyödyllinen, kun haluaa syväymmärryksen organisaatoiden ja johtajien arvoista.

Kun ymmärrämme organisaatiossa vallitsevat arvot, ymmärrämme organisaation dynamiikka ja käyttäytymismallit. Nämä heijastuvat vuorostaan suoraan asiakasrajapintaan, jonka takia on tärkeää ymmärtää ja johtaa kulttuuria.

Stefanie Brandt-Tallqvist Muutostoimisto Flow

Palvelumme

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Kulttuuriauditointi

Mittaa ja sanallistaa yrityksen kulttuuria

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Arvojen määrittely

Arvotyöpajat ja tutkimukset sanallistavat kulttuurianne

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Arvojohtaminen

Arvopohjainen johtaminen saa ihmiset aina sitoutumaan paremmin.

Kulttuuri arvojen määrittely Barrett Muutostoimisto Flow

Henkilöstökokemus

Miltä näyttää teidän henkilöstökokemus?

Ota yhteyttä

Lisätietoja

Stefanie Kiki Brandt

Kulttuurihakkeri, yritysmuotoilija ja muutosagentti

040 576 9089

kiki.brandt@flow.fi