Arvojen määrittely

Barrett Analytics

Kulttuuri on aina olemassa, halusit tai et. Sitä voi joko johtaa tai olla johtamatta, mutta johdetun kulttuurin avulla ihmiset ja liiketoiminta pääsevät todenäköisemmin täyteen potentiaaliinsa.

Arvot ovat tiivistetty tapa kiteyttää yrityksen toimintatapoja ja uskomuksia siitä, mitä yritys pitää tärkeänä ja totena. Arvoja määrittämällä jokainen tietää mitä heiltä odotetaan ja miten he voivat edesauttaa yrityksensä menestymistä. Arvot heijastuvat suoraan käyttäytymiseemme sanoina ja tekoina ja kulttuuri taas kertoo, miten asioita tehdään organisaatiossamme.

Arvot = Käyttäytyminen = Kulttuuri

Barrett Analytics on tehokas työkalu arvojen ymmärtämiseen. Tulokset auttavat yrityksen johtajia tiedostamaan, mitkä arvot ovat keskeisiä nykykulttuurissa ja mitä arvoja organisaatio näkee keskeiseksi tulevaisuudessa. Tämän avulla yritys voi määrittää heille keskeisemmät arvot ja arvoteot, joiden tarkoitus on läpivalaista yrityksen toimintaa, prosesseja, rakenteita ja asiakasrajapintaa.

CultureLab®-työpajamentelmällä , FlowMap®-keskustelukartalla, valmennusohjelmiemme ja HowSpace-verkkoalustan avulla saa konkreettiset työkalut ja toimintasuunnitelmat, joilla arvot saadaan toimintaan ja näkyväksi. Periaattemme on, että yrityksen on osattava itse – me autamme, fasilitoimme ja opetamme, kunnes siivet kantavat.

Kulttuuri arvojen määrittely Barrett Muutostoimisto Flow

Miksi?

 • Arvot määrittelee ne uskomukset ja tavat toimia jotka organisaatio pitää tärkeänä ja merkityksellisenä
 • Arvot ovat organisaation yhteinen hiljainen kieli
 • Arvojohdetut yritykset tuottavat enemmän arvoa ja kestävät iskuja paremmin
 • Johdon on sitouduttava arvoihin, muutos lähtee aina johtajista. Yritykset eivät muutu, ihmiset organisaatiossa muuttuu.

Kenelle?

Johtajille ja ohjausryhmille jotka haluavat:

 • Parantaa tuloksentekokykyä ja tehokkuutta
 • Varmistaa strategian onnistumisen
 • Innostaa ja voimaannuttaa henkilöstöään
 • Yrityksille jotka miettivät yrityskauppaa
Barrett arvojen määrittely Muutostoimisto FLow

Hinnoittelu

Arvotutkimus + työpajat alkaen 16 700€ + alv.

Mikä Barrett?

 • Barrett mittaa, seuraa ja kehittää arvoja ja yrityskulttuuria
 • Sen avulla voidaan arvioida eri arvojen toteutumista ja näkymistä johtajien ja tiimiläisten arjessa.
 • Barrettin menetelmät perustuvat yhdysvaltalaisen Richard Barrettin yli 30 vuoden aikana kehittämään Seitsemän tietoisuuden tason malliin.
 • Tutkimusten mukaan arvojohdetut yritykset menestyvät asiajohdettuja organisaatioita paremmin.
 • Miksi? Koska ne osaavat vastata paremmin henkilöstön tarpeisiin ja saavat vastapalveluksena sitoutuneempia ja motivoituneempia työntekijöitä.
 • Muutostoimisto Flown Stefanie Kiki Brandt-Tallqvist toimii Barrett Analyticsin (ent. Barrett Value Center) sertifioituna yhteistyökumppanina Suomessa.

Olen kiinnostunut!

Stefanie Kiki Brandt

kulttuurihakkeri, yritysmuotoiluja, muutosvalmentaja

040 576 9098

kiki.brandt@flow.fi

Palvelumme

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Kulttuuriauditointi

Mittaa ja sanallista yrityksen kulttuuri

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Arvojen määrittely

Arvotyöpajat ja tutkimukset sanallistavat kulttuurianne

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Arvojohtaminen

Arvopohjainen johtaminen saa ihmiset aina sitoutumaan paremmin.

Kulttuuri arvojen määrittely Barrett Muutostoimisto Flow

Henkilöstökokemus

Miltä näyttää teidän henkilöstökokemus?