Kulttuuriauditointi & kulttuurin due diligence

Barrett Analytics

Kulttuuriauditointi on menetelmä, jolla tutkitaan yrityksen nykykulttuuria, tapoja, uskomuksia, hiljaisia ja kirjoitettuja sääntöjä, artefakteja ja arvoja selvittääkseen, tukeeko nykykulttuuria haluttua strategiaa ja visiota.

Auditoinnin avulla saat tietää, esiintyykö organisaatiossanne entropiaa. Entropialla tarkoitetaan tuottamatonta energiaa tai säröä kulttuurissa, joka johtuu peloista tai huolista. Työkalulla saadaan tuotua ilmi myös eri organisaatiotasojen näkökulmat ja harhat. Sanotaan, että johtajat ovat aina harhaisia, mutta kysymys on vain siitä, kuinka paljon. Kun kulttuurin nykytilasta ollaan tietoisia, sitä voidaan alkaa johtaa ja muovata. Työkalun avulla nähdään myös se, mihin suuntaan organisaatiossa halutaan kulttuuria kehitettävän.

Kulttuuriaudiointi alkaa yrityksen vallitsivien arvojen syväymmärryksestä. Barrett Analyticsin kehittämä kulttuurimittaustyökalu tekee aineettomasta aineellista dataa. Tämä yhdistettynä henkilökunnan haastatteluihin ja etnografiseen tutkimukseen ja tarkkailuun tarjoaa vahvan ymmärryksen yrityskulttuurin vahvuuksista, kehityskohteista ja onko yrityksessä rajoittavia arvoja, jotka estävät organisaatiota saavuttamasta heidän täyttä potentiaaliaan.

Kulttuuriaudiointi kannattaa tehdä etenkin yritysjärjestelyiden alkuvaiheessa, tai jos yrityksen strategiat ja muutokset ovat epäonnistuneet kerta toistensa jälkeen.

Yksi yritysjärjestelyiden epäonnistumisen syistä on osapuolten kulttuurien ymmärtämisen, hyödyntämisen ja yhteensaattamisen puute. Barrettin Merger Analysis -työkalulla eri osapuolten kulttuurit tuodaan esille ja vertailuun, jolloin tietoisuus organisaatoiden tarpeista, peloista ja kehitysalueista tuodaan esille ja osaksi suunnittelua.

Konfliktikyvykkyys Muutostoimisto Flow

Miksi?

 • Mistä lähtökohdistä lähdemme liikkeelle?
 • Avaa yrityskulttuurin nykyvahvuudet ja heikkoudet, sokeat pisteet ja kehitysalueet
 • Mittaa arvojen toimimista arjessa
 • Datalla johdettua kulttuuritukimusta maailman johtavalla yrityskulttuurimittaustyökalulla, Barret Values Centren tutkimuksella.

Kenelle?

Johtajille ja ohjausryhmille jotka haluavat:

 • Parantaa tuloksentekokykyä ja tehokkuutta
 • Varmistaa strategian onnistumisen
 • Innostaa ja voimaannuttaa henkilöstöään
 • Yrityksille jotka miettivät yrityskauppaa

Mikä Barrett?

 • Barrett mittaa, seuraa ja kehittää arvoja ja yrityskulttuuria
 • Sen avulla voidaan arvioida eri arvojen toteutumista ja näkymistä johtajien ja tiimiläisten arjessa.
 • Barrettin menetelmät perustuvat yhdysvaltalaisen Richard Barrettin yli 30 vuotta kehittämään Seitsemän tietoisuuden tason malliin.
 • Tutkimusten mukaan arvojohdetut yritykset menestyvät asiajohdettuja organisaatioita paremmin.
 • Miksi? Koska ne osaavat vastata paremmin henkilöstön tarpeisiin ja saavat vastapalveluksena sitoutuneempia ja motivoituneempia työntekijöitä.
 • Muutostoimisto Flown Stefanie Kiki Brandt-Tallqvist toimii Barrett Analyticsin (ent. Barrett Value Center) sertifioituna yhteistyökumppanina Suomessa.

Ratkaisumme

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 1-2h osallistava puheenvuoro tai sparraus johdolle yrityskulttuurin, arvojen sekä niiden johtamisen merkityksestä
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.
 • Hinta alkaen 3 000 € + alv
Tilaa

Nyky- ja tavoitekulttuurin määrittely

Assessment + purku 2h

Kulttuuritutkimus ja purku.

 • Barrett Analytics Cultural Values Assessment -tutkimus
 • Yritystason raportti
 • Purku 2h

Hinta alkaen 8 000€

Kulttuuritutkimus

Viisi alayksikköä, purku ja analyysi

Syväluotaava kulttuuritutkimus eri yksiköillä.
 • Barrett Analytics Cultural Values Assessment yksikköanalyysi
  • viisi alatasoa/yksikköä
  • 2 kieltä
  • 1/2-1 päivän purku
 • Optiona:
  • päivän työpaja
  • hierarkiarakenne, esim tietyn yksikön johtajat, esimiehet ja henkilöstö.
Hinta 15 400-25 000€

Organisaatiokulttuurin uudistaminen

Syväanalyysi

Mittava kulttuuriauditointi, tutkimukset ja mittaukset.

 • Nykytilan määrittely
 • 2-3 työpajaa
 • 1,5-3kk

alkaen 30 000€

+ Optiona:

 • Johtajille/esimiehille arvojohtamisen 360°-mittaus: 300€/hlö
 • Asiakastutkimus alkaen 2500€

Kaikkiin hintoihin lisätään +alv 24 %.

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Olen kiinnostunut!

Stefanie Kiki Brandt

kulttuurihakkeri, yritysmuotoiluja, muutosvalmentaja

040 576 9098

kiki.brandt@flow.fi

Barretin palvelumme

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Kulttuuriauditointi

Mittaa ja sanallistaa yrityksen kulttuuria

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Arvojen määrittely

Arvotyöpajat ja tutkimukset sanallistavat kulttuurianne

Arvot Barrett Muutostoimisto Flow

Arvojohtaminen

Arvopohjainen johtaminen saa ihmiset aina sitoutumaan paremmin.

Kulttuuri arvojen määrittely Barrett Muutostoimisto Flow

Henkilöstökokemus

Miltä näyttää teidän henkilöstökokemus?