Skip to main content

Arvot ja korona

 

Mitä tapahtuu arvoille, kun maailma pysähtyy? Arvot ovat päätöksentekomme taustatekijä. Olosuhteiden muututtua pandemian seurauksena radikaalisti, arvot ovat joutuneet koville ja niitä on täytynyt myös priorisoida uudelleen. Vaikka maailmanlaajuisia kriisejä on ollut aikaisemminkin, ne eivät ole koskaan vaikuttaneet yhtä moniin näin suoraan. Sosiaalisen etääntymisen ja terveyden varotoimenpiteiden täytäntöönpano on sulkenut koulut, lentokentät, urheilusarjat sekä pakottanut monet yritykset lopettamaan toimintansa.

Barrett Values Centre tutki pandemian vaikutuksia organisaatiokulttuureihin. Lähes 1400 työntekijän vastauksista ympäri maailmaa käy selväksi, että ihmiset ja organisaatiot ovat asettaneet päätöksentekoaan ohjaavat arvot uuteen tärkeysjärjestykseen.

Tutkimuksessa havaittiin, että yksilöillä pandemian aikana etusijalle on noussut neljä uutta arvoa: muutoksen aikaansaaminen, sopeutumiskyky, hyvinvointi ja huolenpito. Jatkuvan oppimisen ja perheen arvot olivat läsnä jo ennen koronaa ja pitivät edelleen pintansa. Tämä arvojen muutos heijastaa ihmisten tarvetta huolehtia toisistaan ​​keskellä nykyisen kulttuurin muutoksia ja epävarmuutta.

Myös organisaatioiden arvojärjestyksessä tapahtui suuria muutoksia. Pandemia on pakottanut organisaatiot laittamaan ihmiset asioiden edelle. Byrokratiasta ja kontrollista on ollut pakko luopua uuden edessä, ja niistä on siirrytty arvostamaan ketteryyttä ja sujuvaa viestintää.

 

Koronapandemian aikana tulosorientoituneisuus organisaation arvona on laskenut 2. sijalta 25. sijalle. Saavutukset (achievement) taas laski sijalta 6 sijalle 50.

 

 

Kuten oheisesta kaaviosta voidaan nähdä, pandemian seurauksena perinteinen talouden ja tehokkuuden painopiste on korvattu keskittymällä ihmisiin, ketteryyteen ja viestintään.

Pandemian aiheuttamasta pelosta ja epävarmuudesta huolimatta nähtävillä on lukuisia esimerkkejä ihmisistä, jotka ovat kokoontuneet tukemaan toisiaan ja vastaamaan koronan aiheuttamiin haasteisiin. Mielestäni parhaita esimerkkejä samankaltaisesta resilienssistä on Amerikassa elävä Fire ant -muurahaislaji. Tulvan kohdatessa yhdyskunnan, ne muodostavat itsestään lautan munien alle tarrautumalla toisiinsa ja kelluvat kuivempaan paikkaan turvaan.

Globaalin COVID-19-kulttuuriarvioinnin tulokset viittaavat myös samanlaiseen positiiviseen suuntaan, joka tapahtuu organisaatioiden sisällä, kun ihmiset asetetaan etusijalle prosessien sijaan. Monet yritysten kehittymistä rajoittaneet arvot ovat poistuneet ja tilalle on tullut paljon uusia toivottavia arvoja. Yritysten arvomaailma näyttäsi olevan nyt terveempi kuin ennen pandemiaa ja samalla yritykset ovat ottaneet suunnan kohti parempaa kulttuuria.

Muuttaako tämä pandemia liiketoimintaa sellaisena kuin sen tunnemme? Vastaus tähän kysymykseen on edelleen tuntematon. Riippumatta tulevaisuudesta, organisaatiot tarvitsevat vahvaa kulttuuria, ja epävarmoina aikoina sen rooli on korostunut entisestään. Terveet organisaatiokulttuurit parantavat resilienssiä ja johtavat sitoutuneempiin ja tuottavampiin työntekijöihin sekä parantavat taloudellista suorituskykyä pitkällä aikavälillä.

Lue lisää tästä tutkimuksesta täältä

Haluatko tietää, mitä teidän kulttuurillenne kuuluu? Flown Kiki Brandt on sertifioitu Barrett Values Centren valmentaja. Lue lisää Barretistä ja ota yhteyttä!

 

Kiki

 


 

Jutellaanko lisää?