Skip to main content

Kasvu syntyy teoista

 

Järkevät yritykset tavoittelevat kasvua ja kannattavuutta. Se on mitattava tulos tiettynä aikana tehdystä työstä. Yrityksen kasvu ja taloudellinen kannattavuus ovat aina seurausta inhimillisestä tekemisestä. Jotain on tehty oikein. Osaaminen, ajattelu, asenne ja intohimo ovat tärkeitä.

Loppupeleissä kuitenkin vain teot ratkaisevat. Joskus on tilanne, että ei oikein haluaisi tai jaksaisi. Ei se haittaa – kunhan tekee.

Tekeminen edellyttää aikaa. Kun tulokset ovat seurausta teoista, pitää aikaa siis käyttää viisaasti oikeisiin tekoihin. Jokaisessa tehtävässä on joku tavoite jonka tulisi olla ajankäytön ja ajattelun ohjaaja.

Tavoitteita voidaan kuvata hyvinkin monella tavalla, mutta kuvassa on äärimmäisen yksinkertainen malli. Useimmat tehtävät mahtuvat tähän kuvaan.

Kasvustrategia Muutostoimisto Flow

Neljä erilaista ajattelun ja ajankäytön ohjaajaa. Jokaisen yksikön ja yksilön pitää tietää tarkasti omansa.

Raha, Asiakas, Laatu, Innovaatio.

Mikä tai mitkä ovat sinun tavoitteitasi? Miten ne ohjaavat tekemistäsi ja ajankäyttöäsi?

Riittävä osaaminen, hyvä tekemisen meininki ja aktiivinen ote sekä kirkas ajattelu oman työn hyödyistä johtaa viisaisiin valintoihin ajankäytön ja tekemisen suhteen. Tähän pääsemiseksi tavoitteellinen ja vuoropuheluun perustuva esimiestyö/johtaminen on ratkaisevaa.

Yksi suuri paradoksi on se, että perustehtävän ajattelun ja ajankäytön tulisi keskittyä esimerkiksi asiakkaaseen tai laatuun tai innovaatioihin, mutta usein sitä silti mitataan vain euroilla. Jos perustehtävä ei ole eurot, pitää ajattelun, puheen ja tekemisen keskittyä perustehtävässä olevaan tavoitteeseen!

Eurot ovat automaattinen seuraus hyvin käytetystä ajasta ja oikeista,
viisaasti valituista teoista. 

Markku Silventoinen

Markku Silventoinen
Markku Silventoinen

Partneri, johdon tuki ja turva, muutoksen moniottelija, ihmismielen opas.