Skip to main content

Muutosjohtamisen trendit 2021

 

Muutosjohtamisen tutkimus- ja tuotekehitysyhtiö Prosci on toteuttanut muutosjohtamisen pitkittäistutkimusta yli 20 vuoden ajan. Järjestyksessään jo yhdestoista Prosci Best Practices in Change Management -tutkimusraportti on juuri julkaistu. Raportti kertoo muutosjohtamisen merkityksestä ja kasvusta keskisuurissa ja suurissa organisaatioissa.

Tutkimuksessa pyydettiin muutosjohtamiseen osallistuneita vastaajia muun muassa pohtimaan muutosjohtamisen trendejä, joita he ovat havainneet omissa organisaatioissaan kahden viimeisen vuoden aikana. Seuraavat nousivat esiin: 

 

  1. Kasvava muutosjohtamisen arvon ymmärrys

Vastaajat totesivat, että heidän organisaationsa ymmärtävät yhä paremmin muutosjohtamisen arvon ja pitävät sitä muutosprojektin onnistumiselle tarpeellisena tai jopa edellytyksenä. Muutosjohtamisen arvon ymmärtämisen lisäksi osallistujat kertoivat kasvavasta tietoisuudesta ja luottamuksesta muutosjohtamiseen erikoisalana.

 

  1. Muutosjohtamisen laajempi soveltaminen

Tutkimukseen osallistuneet kertoivat, että muutosjohtamista käytetään entistä enemmän ja useamman tyyppisiin projekteihin. He ovat nähneet enemmän muutosjohtamisen soveltamista Agile-projekteissa, laajoissa funktiorajat ylittävissä hankkeissa ja kulttuurimuutoksissa.

 

  1. Systemaattisten muutosjohtamisen mallien ja metodien parempi hyödyntäminen

Osallistujat totesivat, että heidän organisaationsa ovat käyttäneet entistä enemmän resursseja systemaattisten muutosjohtamisen mallien löytämiseen ja käyttöönottoon. Taustalla on tarve yhteisen kielen ja työkalujen käyttöön muutoksen käytäntöön viennissä. Ulkopuolelta hankitut metodit ja työkalut olivat yleisin lähestymistapa muutosjohtamiseen.

 

  1. Riittävien ja dedikoitujen muutosjohtamisen resurssien puute

Osallistujat raportoivat, että heillä on yleisenä haasteena joutua tekemään ”enemmän vähemmällä”. He totesivat, että muutosjohtamiseen ei ole riittävästi henkilöresursseja eikä budjettia.  Muutosjohtaminen on usein lisävastuu päätyönsä ohessa. Tämän vuoksi vastaajat eivät ole kyenneet antamaan täyttä huomiota muutossuunnitelmien luomiseen ja toteuttamiseen.

 

  1. Lisää huomiota koko organisaation kyvykkyyden kehittämiseen

Osallistujat kertoivat keskittyvänsä muutosjohtamisen valmiuksien kasvattamiseen organisaation kaikilla tasoilla. Tämä pitää sisällään muutosjohtamisen ammattilaisten, ylimmän johdon ja keskijohdon valmentaminen muutosjohtamiseen. Muutoskyvykkyyden kehittämiseen panostaminen sisälsi myös urasuunnittelua ja muutosjohtamiseen keskittyviä rooleja organisaation sisällä.

 

  1. Parempi integraatio projektinhallintaan

Vastaajat ilmoittivat työskentelevänsä entistä tiiviimmin yhdessä projektinhallinnan kanssa. Muutosjohtamisfunktio ymmärretään projektin onnistumisen kannalta tärkeäksi kumppaniksi. Tämän kumppanuuden ansiosta muutosjohtaminen käynnistettiin projekteissa aikaisemmassa vaiheessa, mikä johti välineiden ja prosessien parempaan integrointiin koko projektin elinkaaren ajan.

 

  1. Johdon lisääntynyt tuki muutosjohtamiselle

Vastaajat totesivat, että heidän organisaatioissaan ylimmän johdon tuki muutosjohtamiselle on lisääntynyt. Organisaatiot priorisoivat muutosjohtamiskompetenssin kehittämistä strategisena tavoitteena, mikä puolestaan ​​tuki muutosjohtamisen osaamisaluetta kokonaisuutena.

 

Nämä trendit tulivat siis esiin, kun vastaajat katsoivat peruutuspeilistä, mitä organisaatioissa on viime aikoina tapahtunut. Seuraavassa blogissani avaan, mitä trendejä he ennustavat nousevan esiin seuraavien viiden vuoden aikana.

 

 


 

Jutellaanko aiheesta?