Skip to main content

Oy Minä Ab

 

Oy Minä Ab, eli ihminen, on maailman pienin tuotantolaitos. Siinä pätevät täsmälleen samat lainalaisuudet kuin yritysmaailmassakin: vain sellaista tuotetta kannattaa tuottaa, jolla on kysyntää. 

Mikä on Sinun tuotteesi?

Tuotatko ympärillesi iloa, ystävällisyyttä, hauskuutta, lämpöä ja auttavaisuutta, vai kaunaisuutta, kateutta, kiukuttelua ja narinaa? Jos tuotoksesi on pääasiassa negatiivinen, mitä hyödyt siitä?

Oy Minä Ab:sta näkyy ulospäin vain käyttäytyminen.

Ihminen kuvittaa toisen ihmisen hyvin nopeasti. Kuvaa, jonka olemme luoneet toisesta ihmisestä, näyttää olevan suhteellisen vaikea muuttaa. Kuvittaminen on pitkälti alitajuinen prosessi. Alitajuinen mielikuvien tekeminen perustuu mm. transferenssi-ilmiöön. Transferenssi on yksinkertaisesti suomennettuna ”salamannopea päänsiirto”. Se voi olla positiivista tai negatiivista. Jos heti ensi näkemällä miellyt johonkin ihmiseen tai inhoat jotain ihmistä, voit olla lähes varma siitä, että kyseessä on transferenssi-ilmiö. Transferenssi-ilmiö selittää usein ne vaikeudet, joita ihmisillä on esim. yhteistyötilanteissa – niitä kannattaa tutkia.

Transferenssin voi laukaista mm. toisen ihmisen ele, ilme, kävelytyyli, pukeutuminen tai äänensävy. Kun ilmiö tapahtuu, siirrät kyseisen ihmisen pään paikalle jonkun menneisyyden ihmisen pään. Se voi olla isä, äiti, koulukaveri tai kelju alakoulun opettaja. Myös jonkun tilanteen voi entistää, esim. koulutustilanteessa voi ”tulla” samanlainen olo kuin kansakoulun ensimmäisellä luokalla: pelottaa, jännittää, eikä saa sanaa suustaan. Et ole silloin nykytodellisuudessa, vaan jossain omassa taustahistoriassasi.

Pinnan alla, osin tiedostamattomissakin, ihmisen käyttäytymistä ohjaavat ajatukset, tunteet, arvot ja tarpeet.

Lähimpänä pintaa ovat ajatukset ja tunteet. Olen sitä mieltä, että yksilö on itse sataprosenttisesti vastuussa omista ajatuksistaan, tunteistaan, käyttäytymisestään ja kehostaan. Me teemme kaiken itsessämme itse – kudomme ne juuri tilanteeseen sopiviksi. Toinen ihminen ei saa meitä tuntemaan, ajattelemaan eikä käyttäytymään millään tietyllä tavalla. ”Kun sinä sanot noin, minusta tuntuu tältä”. Eikö olekin paljon helpompi heittää vastuu toisen yksilön niskoille?

Käytätkö Sinä ajatuksiasi ja tunteitasi tavalla, joka työyhteisössäsi ratkaisee ongelmia vai tavalla, joka elättää ongelmia?

Toinen ihminen koetaan hankalaksi oman ongelman kautta.

Ole siis niiden kanssa, joista et pidä ja opiskele itseäsi!

Arvoja merkitään tunteilla.

Oy Minä Ab on siitä mielenkiintoinen tuotantolaitos, että se arvottaa kaikki asiat: esimerkiksi tietty automerkki on sille arvokkaampi kuin joku toinen. Kannattaisi tehdä arvoluettelo itselle tärkeimmistä asioista – ja sitten kyseenalaistaa koko luettelo. Tärkeää on myös tietää lähimpien työtovereiden arvomaailma, ettei vahingossa väheksy sellaisia arvoja, jotka jollekin ovat hyvin tärkeitä, koska yhteistyö saattaa loppua siihen. Mitä arvokkaammasta asiasta ihmisellä on kyse, sitä enemmän hän tunteilee. Jos yrityksen arvomaailma on ristiriidassa henkilökohtaisten arvojen kanssa, tulee eittämättä sitoutumisvaikeuksia ja yksilö alkaa alitajuisesti sabotoida tehtäväänsä.

Jos yksilöllä on joustava arvomaailma, hän voi toimia yrityksessä muutosagenttina.  

Joustavan arvomaailman omaavalle yksilölle muutokset, uudet tilanteet ja ongelmat eivät ole niinkään uhkia kuin mielenkiintoisia haasteita. Jos yksilön arvomaailma on jäykkä, siitä aiheutuu muutosvastarintaa. Se voi ilmetä mm. periksi antamisena tai periaatteen naisina ja miehinä: ”Minä olen ollut täällä töissä 15 vuotta ja aina olemme tehneet noin.” Periksiantajat ovat näennäisesti muutoksen kannalla, mutta muutosta toteutettaessa he toimivat kuten ennenkin ja sabotoivat muutosta.

Tyydyttämätön tarve ohjaa ihmistä niin pitkälle kunnes tarve on tyydytetty. 

Jos yksilön tarpeet on tyydytetty, energiaa on vapaana työn suunnassa tapahtuvaan toimintaan. Jos tarpeet ovat vaillinaisesti tyydytettyjä, energiaa kuluu omien ongelmien, ihmissuhteitten ja yhteistyövaikeuksien parissa.

Kaikki nämä asiat: ajatukset, tunteet, arvot ja tarpeet heijastuvat yksilön käyttäytymisessä. Tutkimalla näitä asioita itsessäsi, pääset pikkuhiljaa selville omasta tuotantolaitoksestasi, sekä voit valita omat tuotteesi: ajatuksesi, käyttäytymisesi, tunteesi ja kehosi muodon.

Kari Kauppila