Warning: Creating default object from empty value in /home/customer/www/flow.fi/public_html/wp-content/themes/salient/nectar/redux-framework/ReduxCore/inc/class.redux_filesystem.php on line 29
Tulevaisuuden strategia - Eezy Flow

Tulevaisuuden strategia

 

Tulevaisuuden stategiatyö on muotoilua, joka määrittää yrityksen erinomaisuuden tekijät. Se kertoo miten, missä ja miksi organisaatio menestyy ja kohtaa asiakkaansa erinomaisuudellaan.

Moderni strategia ei tyydy vain kiteyttämään nykytilaa, vaan katsoo pitkälle tulevaan. Miltä tulevaisuuden maailma näyttää ja miten voimme viedä omaa toimialaamme eteenpäin tavalla, josta muut eivät uskalla edes unelmoida?

Suomalaisesta strategiatyöstä puuttuu luovuus ja design. Insinöörimäisten prosessikaavioiden sijaan strategia ja konseptointi ottavat kantaa ihmisten tunnepuoleen. Strategia vastaa kysymyksiin miksi ja mitä teemme. Toimintasuunnitelma kiteyttää hankkeet, omistajat ja aikataulun, jolla strategia saadaan toteutettua ja konsepti kiteyttää sen, miten toimimalla asiakkaiden odotukset ylitetään, ylivoimatuotteet ja -palvelut toteutetaan ja menestyskulttuuri synnytetään.

Maailma ei ole muuttumassa yksinkertaisemmaksi, hitaammaksi tai suljetummaksi, vaan siitä tulee yhä monimutkaisempi, nopeampi ja avoimempi. Kysymys kuuluu, miten muutumme mukana?

 

”Selviämisessä ei ole kyse vahvuudesta tai älykkyydestä.
Siinä on kyse kyvystä mukautua muutokseen.”
 – Charles Darwin –

Strategia rakennetaan asiakkaan kanssa yhdessä

 

Laitan strategiatyössä asiakkaat aina töihin. Onnistuneen strategian tai konseptin pohjalla on niin valtava määrä taustatyötä, oman toimialan ja yrityksen tulevaisuuden ennusteita sekä kilpailija- ja asiakastuntemusta, ettei työtä voi ulkoistaa strategiatalon tai pienen sisäpiirin tehtäväksi. Jo pelkästään kattava nykytila-analyysi sisältää asiakashaastatteluja, työntekijä- ja kumppanihaastatteluja sekä omistajien, hallituksen, johdon ja sidosryhmien näkemyksiä.

Valitettavan usein strategia tyytyy lähinnä kuvittamaan aiempaa historiatietoa ja nykytilaa uuteen muotoon, kun taas tulevaisuuden strategioiden on syytä katsoa pitkälle eteenpäin, kyetäkseen ennustamaan ja palvelemaan muuttuvia tulevaisuuden tarpeita. Onko meillä oikeat tiedot ja taidot, tuotteet ja palvelut tai kumppanit ja tekniikka seuraavaan erään?

Strategiatyön laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden, vai luomassa uutta, pitkälle tulevaisuuteen ennustavaa visiota. Kun taustatyöt on tehty hyvin, päätöksiä voidaan sinetöidä turvallisin mielin.

Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi strategiaprosessin rinnalla kannattaa aina koostaa lista asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta strategiatyön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

 

Strategia määrittää erinomaisuuden – ihan ookoo, ei ole ok

 

Kaikki bisnes on palvelubisnestä. Kun samoilla hereilläolotunneilla bisnestä voidaan pyörittää joko menettelevästi, hienosti tai aivan loistavasti, miksi et pyrkisi erinomaisuuteen? Omien työtuntien intensiteetillä, toimintafilosofialla ja tavalla ajatella ja käyttäytyä on valtava merkitys. Johdon kyvykkyyttä, rohkeutta ja uskallusta mitataan strategian rakentamisessa. Loistavuus edellyttää altistumista haavoittuvaisuudelle. On helpompaa tavoitella pikkusteppejä ja sen takia strategiat päätyvät usein säätöhankkeiksi, eivätkä toimialaa disruptoiviksi superlatiiveiksi. Organisaation energia on hyvin olennainen osa strategian viestintää – matalan energian viestintä latistaa parhaimmankin strategian. Kotipizzankaan oneslider ei olisi toiminut, jos se olisi kerrottu pliisusti.

On tärkeää kiteyttää strategia tarinan ja kuvan muotoon. One Sheet Strategy auttaa sekä viestimään strategiasta visuaalisesti henkilöstölle, sidosryhmille ja asiakkaille, sekä sisällyttämään tunnetta, jota strategialla halutaan viestiä. Mikä tästä strategiasta tekee sellaisen, mikä kutsuu muut mukaan? Henkilöstön, kumppanit, sidosryhmät ja asiakkaat. Onko siellä sävyjä, onko siellä sellaisia asioita, jotka houkuttelevat tulevia talentteja, vai onko se pelkkä asialista tulevista toimenpiteistä.

Modernin strategiatyön ero löytyy superlatiiveista. Kun vanha ja staattinen strategia kuvasi tekemistä ja toimintaa, moderni strategia vilisee superlatiiveja, adjektiiveja, tunnetta, energiaa ja liikettä.

Hyvä strategia ja konsepti varmistavat, että erinomaisuus on sääntö, eikä poikkeus. Kokemus, joka tapahtuu ei vain joskus, tai usein, vaan joka kerta.

Valitettavan usein strategioissa ja toimintasuunnitelmissa tyydytään keskinkertaisuuteen, eikä uskalleta tavoitella loistavuutta. Mikä on parasta, mitä teidän toimialallanne voisi tapahtua, mitä esimerkkejä voidaan hakea muilta toimialoilta ja minkälainen disruptoiva toimintamalli olisi alallanne niin uutta, etteivät asiakkaatkaan ole uskaltaneet siitä vielä unelmoida? Kun strategia puretaan arjen konsepteiksi ja toimintamalleiksi, siitä tulee monistettava, mitattava ja johdettava.

Konsepti on minulle konsepti vasta, kun se toteutuu joka kerta. Oli kyseessä sitten asiakaskokemus, kollegakokemus tai kokemus per neliömetri, konseptin tulee olla monistettavissa jokaiseen kohtaamiseen.

Strategiafokus Muutostoimisto Flow

Tavoitetunnekokemus

 

Tutkimuksen näkökulmasta henkilöstön ja asiakkaiden tunnekokemus kannattaisi tuoda mukaan työskentelyyn ja maalata ja määrittää sen tavoitetunnekokemus, jota yritys haluaa saada aikaan.

Me hyödynnämme ValuesScoutia asiakkaan tunneperäisten kokemusten ja päätöksenteon piirtämiseen. ValueScout on psykologinen tutkimusmetodi, joka selvittää tunnetason odotuksia ja kokemuksia asiakkailta, markkinoilta tai/ja henkilöstöltä. Löydöksillä pystytään puhuttelemaan henkilökohtaisemmin ja tunnepitoisemmin ihmisiä. Sen avulla löydetään vapaata kasvupotentiaalia kokemustekijöistä ja sen avulla voidaan löytää relevanteimmat erottumis- ja kilpailutekijät toimialalla.

 

Strategia fokusalueet Muutostoimisto Flow

 

 

Lue lisää aiheesta: Strategiatyöskentelyn prosessi

 

 

Kalle Ruuskanen

Partneri, Strategi

050 511 9723

kalle.ruuskanen@flow.fi

 

Ota yhteyttä

 

Kalle Ruuskanen

Kalle Ruuskanen

Partneri, strategi