Skip to main content

Tunneilmaston johtaminen

Tuottavuus ja hyvinvointi paranevat aitojen kohtaamisten myötä

 

Työyhteisön tunneilmasto vaikuttaa tiimin menestykseen, asiakkaan suositteluun ja suoraan kassavirtaan. Hyvän tunnelman tiimissä tuottavuus, tehokkuus ja luovuus ovat huippulukemissa. Huono tunnelma taas johtaa energiavajeeseen ja kierteeseen, jossa hukkaamme niin asiakkaat, työntekijät kuin parhaat esimiehet.

Ihmiset ovat tärkein bisneksen osa-alue. Ihmiset luovat yrityksen kasvun ja vievät sitä kohti tavoitteita. Ulkoiset tekijät menettävät merkityksensä, mikäli ihmiset eivät työpaikalla kohtaa toisiaan aidosti. Onnistuneen palaverin ja hyvän stand-up esityksen takaa löytyvät ihmisten hyvä keskinäinen tunnelma, eikä pelkästään teknisesti hyvä kokous tai paperilla hauska vitsi.

 

Tunneilmaston merkitys

Työpaikan tunneilmasto muodostuu työntekijöiden ja esimiesten päivittäisessä vuorovaikutuksessa ilmaisemista tunteista. Hyvä tunnelma on kuin energiaa, joka nostaa minkä tahansa tekemisen uudelle tasolle. Positiivisten tunteiden vallassa työ sujuu paremmin, jaksetaan paremmin ja ongelmien ratkominen sujuu helpommin. Ryhmässä tunteet tarttuvat ja positiivisten tunteiden vallitessa tekemisen ilo kasvaa, kun taas negatiivissävytteisessä tunneilmastossa työnteko takkuilee ja ilmapiiri on kireä.

Kun yrityskulttuurin muutos on hidasta, tunneilmastoon pystytään vaikuttamaan nopeastikin. Kyse ei ole löytää pikaratkaisusta, jolla kulttuurissa olevat ongelmat voidaan lakaista maton alle, vaan ihmisten aidosta kohtaamisesta, jota tapahtuu päivittäin.

Hyvässä kohtaamisessa on paljon kuuntelua, arvostusta ja kunnioitusta. Taitava kohtaaja kuuntelee ensin toisen ajatukset, ideat ja näkemykset arvottamatta ja ilman odotuksia. Vasta kuuntelun jälkeen hän kertoo omat näkemyksensä.

 

Lisää luovuutta

Tunneilmaston muutos korreloi tuloskunnon kanssa. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan vuorovaikutuksen avoimuus johdon, esimiesten ja asiakaspalvelun ammattilaisten välillä lisää hyvinvointia ja parantaa tuottavuutta. Mikäli työntekijä kokee saavansa äänensä kuuluville ja vuoropuhelu esimiehen ja työntekijän välillä toimii, työntekijän työhyvinvointi ja tuottavuus ovat keskimääräistä parempia.  Tunteisiin panostaminen auttaa yritystä tekemään parempaa liiketoimintaa. Kun ihmiset saavat äänensä kuuluviin, syntyy yhdessä parempia innovaatioita ja prosesseja uskalletaan yhdessä kehittää, jotka parantavat tuottavuutta ja tulosta.

Gallupin teettämän tutkimuksen mukaan vain 13 prosenttia työntekijöistä ympäri maailman on aktiivisesti sitoutuneita työhönsä. Näissä yrityksissä tuottavuus on jopa 147 prosenttia enemmän sitoutumattomiin verrattuna. Suurimmassa osassa yrityksistä jää siis suunnaton potentiaali hyödyntämättä.

 

Kielteiset tunteet pitää sallia

Tunneilmastoon liittyy keskeisesti psykologinen turvallisuus: jokaisella on turvallinen olo jakaa omia ideoita ja ajatuksiaan ilman pelko naurusta tai väheksynnästä. Psykologisen turvallisuuden vaikutuksista tiimin onnistumisiin voi lukea esimerkiksi Googlen Aristotle-projektista.

Innovointi ja uuden kehittäminen vaatii tiimiltä heittäytymistä. Vaikka kehitystiimi koostuisi parhaista johtajista ja innovaattoreista, työ epäonnistuu ilman tiimiläisten kokemaa turvallisuuden tunnetta. Parhaastakaan osaamisesta ei ole hyötyä, mikäli ihminen ei pysty jakamaan sitä muiden kanssa.

Turvallinen tunneilmasto ei rakennu pelkän positiivisuuden varaan, vaan myös kielteiset tunteet tulee sallia. Tavoitteena on rakentaa ilmasto, jossa saa ja pitää haastaa. Vain sitä kautta voidaan löytää yrityksen tavoitteita parhaiten edistävät ratkaisut.

Rooleista huolimatta työyhteisössä kaikki ovat tasa-arvoisia. Kun asemasta riippumaton keskinäinen kunnioitus välittyy päivittäisissä kohtaamisissa, tunneilmasto alkaa parantua ja luottamus nousta.

Kohtaamiset vaativat johtajalta tunneälykkyyttä ja rohkeutta. Käytännön tasolla tämä voi tarkoittaa sitä, että uskaltaa keskustella vaikeista ja haastavista asioista ihmisten kanssa avoimesti tai pyytää asiantuntevan, mutta tavallisesti hiljaisen ihmisen puhumaan palaverissa. Pyytämällä etukäteen henkilöllä on aikaa valmistautua. Näin useamman ihmisen ääni saadaan kuulumaan ja pääsemme kohti luottauksen ilmapiiriä, jossa kaikki uskaltavat olla äänessä.

Luottamus onkin yksi laajimmista tunteista, jonka varaan voidaan rakentaa sekä ihmisten hyvinvointia että yrityksen liiketoiminnallista menestymistä.

 

Pasi Papunen

Senior muutosjohtaja

 


 

Jutellaanko lisää?