Erinomainen asiakaskokemus

Hyvä strategia on innostava, helppo ymmärtää ja johtaa toimintaan.

Se kuvaa oman toimialan tulevaisuuden erinomaisuutta ja ottaa kantaa viestintään, henkilöstöön, asiakkaisiin ja tulevaisuuden ekosysteemeihin.

Kun nykyinen suunta halutaan tarkistaa tai luoda täysin uusi, toimialaa disruptoiva strategia, mukaan kannattaa ottaa kokenut kumppani, joka osaa haastaa teitä tarpeeksi kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

Flown viisivaiheisessa strategiaprosessissa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään yhteinen suunta. Lopuksi strategia kiteytetään helposti viestittävään One Sheet Strategy -muotoon, rakennetaan johtamisjärjestelmä, mittarit ja toimintamallit ja konseptoidaan tavat ja tuotteet.

Kenelle?
 • Medium Businesses
 • Freelance Designers
 • College Students
 • Sorta Athletes
 • Dairy Farmers
Miksi?
 • Program Management
 • Graphic & UI Design
 • Customer Support
 • Video Editing
 • Sound Design

Ota nämä huomioon strategiatyöskentelyssä

Valitse strategiatyöhön kokenut ja monialainen kumppani

Strategiaprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva strategia pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta

Liian usein strategiat jäävät kevyiksi säätöhankkeiksi, eivätkä tarpeeksi rohkeasti tavoittele toimialaa mullistavaa uutta toimitatapaa.

Nopeat voitot

Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme strategiaprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta strategiatyön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

Strategian jalkauttaminen

On vähintään yhtä tärkeää, kuin itse strategiatyö: viestintä, oma henkilöstö, asiakkaat, johtamismallit, mittarit ja konseptit.

Strategiatyön laajuus

Riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden, vai luomassa uutta, toimialaa disruptoivaa ja pitkälle tulevaisuuteen ennustavaa visiota.

M

Strategiaprosessi ja jalkautus

1-3kk

Uusi strategia tai toimintamalli (normaali toimiala)

 • Räätälöity strategiaprosessi
 • Starttipalaveri ja nykytila-analyysi
 • Johdon ja sidosryhmien taustahaastattelut
 • Etukäteistehtävät ja taustamateriaalit
 • 2vrk noon-to-noon vetäytyminen – Tulevaisuuden strategian työstäminen viiden parkkipaikan avulla
 • Flow One Sheet Strategy – Strategian kirkastaminen ja kiteytys helposti viestittävään muotoon
 • Korjauslista – Strategiatyön aikana koostamme korjauslistan asioista, jotka lisätään/poistetaan/muutetaan per heti.
 • Strategian jalkautuksen tuki – Johtamismallit ja mittarit, seuranta- ja viestintämallit, kevyet tuote- ja palvelukonseptit

Hinta alkaen 25 000 € + alv.

Tilaa

L

Disruptiivinen strateginen uudistuminen

Vuoden muutosmatka

Kokonaan uusi strategia tai liiketoimintamalli, monimutkainen tuote-/palvelutarjoama, haastava toimiala tai tavoitteena hyvin disruptoiva, tulevaisuuden liiketoimintatarpeisiin vastaava strategia.

 • Vuoden kestävä, täysin räätälöity strategiaprosessi, jossa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään suunta.
 • Oheinen esimerkki sisältää 6 valmennus- / workshop-päivää, joista osa yön yli vetäytymisiä.
 • Tausta-analyysi: yhteistyö alkaa johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisilla haastatteluilla ja nykytila-analyysilla.
 • HowSpace-verkkoalustan avulla tiimi voi keskustella strategiasta ja sen vaatimasta muutoksesta sekä jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan tapaamisten välillä.
 • Materiaalituotanto valmennuksiin ja strategiatyöpajoihin
 • Korjauslista – Strategiatyön aikana koostamme korjauslistan asioista, jotka lisätään / poistetaan / muutetaan per heti
 • Flow One Sheet Strategy – Strategian kirkastaminen ja kiteytys helposti viestittävään muotoon
 • Strategian jalkautus – Johtamismallit ja mittarit, seuranta- ja viestintämallit, toimenpide-ehdotukset sekä tuote- ja palvelukonseptit.
 • Seuranta ja tulevaisuuden toimenpide-ehdotukset
 • ReferenssejäMetsä Group ja Finavia.

Hinta alkaen 50 000 € + alv.

Tilaa

XS

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 2-4h herättelevä puheenvuoro tai sparraus johtoryhmille tulevaisuuden strategioista, strategian konseptoinnista tai jalkautuksesta.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.

Hinta alkaen 3 000 € + alv.

Tilaa

S

Ydintiimin vetäytyminen

2vrk, noon-to-noon

Uusi strategia tai vanhan strategian päivitys

 • Kevyesti räätälöity strategiaprosessi
 • Starttipalaveri ja nykytila-analyysi
 • Johdon ja sidosryhmien taustahaastattelut
 • Etukäteistehtävät ja taustamateriaalit
 • 2vrk noon-to-noon vetäytyminen – Tulevaisuuden strategian työstäminen viiden parkkipaikan avulla
 • Flow One Sheet Strategy – Strategian kirkastaminen ja kiteytys helposti viestittävään muotoon
 • Korjauslista – Strategiatyön aikana koostamme korjauslistan asioista, jotka lisätään/poistetaan/muutetaan per heti.
 • Toimenpide-ehdotukset – Mittarit, seuranta, johtamismallit, tuote- ja palvelukonseptoinnit

Hinta alkaen 10 000 € + alv.

Tilaa