Esimiestyön kehittäminen

Flow Leadership Design

Esimieheksi ei synnytä, vaan siihen kasvetaan. Uusi aika, uusi sukupolvi ja uudet osaamiset edellyttävät uusia johtamistaitoja, jossa työn merkityksellisyys, itsetuntemus ja yhteistyötaidot korostuvat.

Itsensä johtaminen on avain vaikuttavaan esimiestyöhön. Johtajan tärkein tehtävä onkin luoda toimintaympäristö, jossa jokainen haluaa tehdä parhaansa.

Arvostetuksi ja kuulluksi tuleminen on ihmisille tärkeää.

Esimiestyön mallinnus kiteyttää organisaation oman tavan johtaa ja minkälaista esimiespalvelua organisaation ihmisille halutaan tarjota. Esimiestyön mallinnus rakennetaan aina organisaatiosta itsestään käsin. Omaan kulttuuriin ja erityispiirteisiin perustuva malli syntyy kuin suoraan kotiin, osaksi arjen toimintaa. Lue lisää esimiestyön mallinnuksesta täältä.

Esimiestyön kehittäminen Muutostoimisto Flow
Miksi?
 • Esimiehillä on työkaluja, näkemystä ja osaamista omassa työssään onnistumiseen
 • Esimiehet ja johto tietävät, mitä heiltä odotetaan
 • Noudattavat yhteistä linjaa lähijohtamisessa ja viestinnässä
 • Ottavat 100 % vastuun henkilökohtaisesta kasvusta ja kehittymisestä
 • Haluavat ja osaavat tukea omia alaisia heidän perustehtävässään ja uudistumisessa
 • Käyttävät riittävästi aikaa oman tiimin kanssa
 • Vievät tarvittavat muutokset läpi myönteisessä ilmapiirissä
 • Tuovat iloa ja positiivisuutta kovienkin operatiivisten muutosten keskelle
Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • Tasalaatuisempaa esimiestyötä
 • Parempaa työhyvinvointia ja kulttuurinmuutosta
 • Muutosjohtamista tai strategian jalkautusta
 • Organisaation esimiestyön mallinnusta

Huomioi esimiestyön kehittämisessä

Esimiestyön ja johtamisen mallintaminen mahdollistavat aidon muutoksen. Kun teidän tapanne johtaa kuvataan auki, johtamisesta tulee mitattavaa, seurattavaa ja konkreettista.

Valitse kokenut ja monialainen kumppani. Esimiestyön kehittäminen ei ole käsien heiluttelua ja halailua. Se vaatii konkreettista mallintamista, ihmistuntemusta ja käyttäytymisen muutosta.

Tavoittele tasalaatuista johtamista. Aina tulee olemaan huippuja ja heikompia suorituksia. Tavoitteena on tehdä johtamisesta riittävän hyvää, jolloin jokaisella on kyky kasvaa ja kehittyä.

Tee johtamisesta mitattavaa. Kun johtaminen on mallinnettu ja mittaroitu, sitä voidaan seurata ja kehittää.

Esimiesten valmennuksessa yhdessä sovittu tahtotila viedään arkeen. Miten minä onnistun omassa työssäni ja mitä tekemistä minun tulee muuttaa?

HowSpace on loistava työkalu ihmisten osallistamiseen valmennusten välillä. Sinne on helppoa jakaa kokemuksia, materiaaleja ja osallistaa ihmiset keskusteluun.

Esimiestyön kehittämisen malleja

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 1-2h osallistava puheenvuoro tai sparraus johdolle tulevaisuuden esimiestyöstä, johtamisesta ja kohtaamisesta.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.
 • Aiheina mm. työn tulevaisuus, Hyvä DuuniFiilis, myönteinen muutos, esimiehen roolit ja vastuut, sitoutumisen salaisuus, motivaatio ja innostuminen, vaikeat tilanteet voitoksi, 100 % vastuu ja asenne, suorituksen johtaminen, kiireelle kyytiä.

Hinta alkaen 3 000 € + alv

Tilaa
Esimiestyön kehittäminen Muutostoimisto Flow

Vaikuttavuutta lähijohtamiseen & kilpailuetua ihmisistä

2-4 työpajaa

Vaikuttava lähijohtaminen lisää aktiivista työotetta, sitoutumista ja tekemisen meininkiä.

 • Sisällön ja tavoitteiden suunnittelu johdon kanssa 2-3h
 • Esimiesten työpajat
  • Valittujen esimiestaitojen kehittäminen
  • Sisällöt määräytyvät organisaation tilanteen mukaan
  • Toiminnalliset ja osallistavat menetelmät
 • Yhteenveto ja next steps johdon kanssa

Hinta alkaen 15 000€

Tuloksekas esimiestyö - esimiesten kehitysohjelma

3-5 työpajaa / 4-8kk

Organisaation esimiestyön yhtenäistäminen ja vaikuttavuuden lisääminen.

 • Ohjausryhmän valinta. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ohjelman aikana. Tarkentaa sisällöt ja tavoitteet.
 • Sisällön, tavoitteiden ja mittareiden suunnittelu johdon kanssa 2-3h
 • Esimiestyön nykytila
  • Haastattelut
  • Data – mitä henkilöstökysely kertoo?
  • Työntekijöiden odotukset
  • Johdon tavoitteet
 • Esimiesten työpajat
  • Esimiehen roolit ja vastuut
  • Valittujen esimiestaitojen kehittäminen
  • Sisällöt määräytyvät organisaation tilanteen mukaan
  • Toiminnalliset ja osallistavat menetelmät
 • Välitehtävät ja jakaminen HowSpace-verkkoalustalle
 • Materiaalit ja keskustelukartat
 • Yhteenveto ja next steps johdon kanssa

Hinta alkaen 50 000€

Referenssi: Metsä Group

Optiona:
+ Esimiestyön määrittely ja visualisointi
+ Esimiesten käsikirja
+ Käyttäytymisprofiilit (DiSC, Insights, Peili)
+ Johdon sparraukset

Organisaatiokulttuurin uudistaminen

Vuoden muutosmatka

Organisaatiokulttuuri on yhtä kuin ”mitä tapahtuu, kun asiakas ei pyydä ja esimies ei käske.”

Kulttuurin uudistaminen voi sisältää kaikkia Flow-ratkaisuja, tilanteesta ja tavoitteesta riippuen.

Työn sisältönä esim.

 • Arvojen määrittely
 • Kulttuurin kulmakivien määrittely
 • Lähijohtamisen mallintaminen
 • Viestinnän suunnittelu
 • Yrityksen missio, visio ja strategia kirkkaaksi
 • Meidän tarina – miksi olemme olemassa, mitä hyötyä ja kenelle tuotan
 • Haluttu henkilöstökokemus
 • Tavoiteltu asiakaskokemus
 • Suhde yhteistyökumppaneihin ja rajapintoihin
 • Johtoryhmän kehittäminen
 • Esimiesten kehittäminen
 • Alaisvalmennukset

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Esimiestyön kehittäminen Muutostoimisto Flow

Miksi Flow?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta.
 • Ulkopuolisen kumppanin kanssa projekti menee 6 x todennäköisemmin maaliin
 • Kaikki kasvun palvelut: johtamisen kehittäminen, strategia, konseptointi, asiakaskokemus, työntekijäkokemus ja muutosjohtaminen.
 • Esimiestyön kehittäminen vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci Inc -muutosjohtamisen metodin virallinen kumppani Suomessa.
 • Äärimmäisen kova bisnesosaaminen ja vankka kokemus eri toimialoilta
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.
 • Referenssejä: Metsä Group, Asuntosäätiön Asumisoikeus ja Kesko.

Tilauslomake ja tiedustelut

Tanja Ranta

Muutosmuotoilija, projektijohtaja

050 1259

tanja.ranta@flow.fi