Esimiestyön mallinnus

Flow Leadership Design

Mikä määrittelee, miten toimimme esimiehinä? Millaisia esimiespalveluita tarjoamme henkilöstöllemme? Kun esimiehillä on yhteinen ymmärrys esimiehen roolista, vastuista ja tekemisen käytännöistä, luo se pohjan tuloksekkaalle ja tasalaatuiselle esimiestyölle.

Esimiestyön mallinnuksen hyödyt:

 • johtamiselle ja esimiestyölle on vankka perusta, jolle rakentaa
 • perusta yrityskulttuurin rakentamiselle
 • edellytys tasalaatuiselle ja tilannetajuiselle esimiestyölle
 • edellytys johtamisen mittareille

Verbejä, adjektiiveja ja tekemistä

Toimiva malli syntyy organisaatiosta itsestään käsin. Kulttuuri uudistuu aina kulttuurin ehdoilla.

Malli voi olla rooleja, verbejä tai tavoitteita, ja se on aina vahvasti visualisoitu. Tuloksentekijä vai suunnannäyttäjä, mahdollistaja vai uudistaja, ja mitä se on tekoina. Tästä syntyy esimiestyön pelikirjan sisältö.

Esimiestyön mallia hyödynnetään rekrytoinnissa, organisaation johtamisen ja esimiestyön kehittämisessä ja esimiestyön tukena ja mittarina. Se kiteyttää meidän tapamme johtaa, joka helpottaa käytäntöön vientiä ja viestimistä.

Esimiestyön malli toimii pohjana esimiestyön kehittämiselle.

Esimiestyön mallinnus Muutostoimisto Flow
Miksi?
 • Määritelty, dokumentoitu ja visualisoitu organisaation oma esimiestyön malli auttaa hahmottamaan, minkälaista kulttuuria teillä halutaan rakentaa.
 • Työkaluja jämäkkään ja ammattimaiseen ihmisten johtamiseen.
 • Yhtenäiset johtamisen toimintatavat kaikissa toimipisteissä.
 • Johdolla tarkka ymmärrys ja vastuu esimiestyön johtamisesta.
Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • Tasalaatuisempaa esimiestyötä
 • Parempaa työhyvinvointia
 • Organisaation kulttuurin uudistamista
 • Muutosjohtamista strategian toteutumiseksi

Huomioi esimiestyön mallintamisessa

Toimiva malli syntyy organisaatiosta itsestään käsin. Kulttuuri uudistuu aina kulttuurin ehdoilla.

Malli voi olla rooleja, verbejä tai tavoitteita. Tuloksentekijä vai suunnannäyttäjä, mahdollistaja vai uudistaja, ja mitä se on tekoina. Tästä syntyy esimiestyön pelikirjan sisältö.

Visualisoitu malli menee helpommin käytäntöön.

Data on tietoa. Keräämme tietoa tutkimuksilla ja hyödynnämme asiakkaan dataa. Kirkas käsitys nykytilasta ja sen pohjalta tehdyt päätökset eivät voi perustua vain johdon käsityksiin.

Mallista tulee totta arjessa. Valmennukset, rekrytoinnit, viikkopalaverit, kehityskeskustelut ja johtamisen mittaaminen ja seuranta tapahtuvat sovitun mallin mukaisesti.

Esimiestyön mallinnuksen ratkaisuja

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 1-2h osallistava, herättelevä puheenvuoro tai sparraus johdolle, johtoryhmille ja esimiehille esimiestyöstä, johtamisesta, vastuusta ja kohtaamisesta.
 • Aiheina mm. työn tulevaisuus, Hyvä DuuniFiilis, myönteinen muutos, esimiehen roolit ja vastuut, sitoutumisen salaisuus, motivaatio ja innostuminen, vaikeat tilanteet voitoksi, 100 % vastuu ja asenne, suorituksen johtaminen tai kiireelle kyytiä.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.

Hinta alkaen 3 000 € + alv

Tilaa
Esimiestyön mallinnus Muutostoimisto Flow

Esimiestyön terävöittäminen

2-3 viikkoa

 • 2 työpajaa johdon kanssa
 • Määritellään esimiehen roolit ja vastuut
 • Sovitaan prioriteeteista ja ajankäytöstä esimiestyössä
 • Tunnistetaan, mitä pitää uudistaa ja miten

Hinta alkaen 8 000€

Esimiestyön mallinnus Muutostoimisto Flow

Esimiestyön mallintaminen ja visualisointi

1-2kk

 • Yrityksen arvojen, mission, vision ja strategian läpikäynti
 • Nykytila-analyysi: tutkimusta, havainnointia, haastatteluja ja datan läpikäyntiä
 • Tavoitteiden ja mittareiden valinta
 • Sen pohjalta esimiestyön mallin kiteytys ja visualisointi
 • Suunnitelma esimiestyön uudistamisesta

Referenssejä: Metsä Group ja Asuntosäätiö.

Hinta alkaen 17 000€

Esimiestyön kehittäminen Muutostoimisto Flow

Organisaatiokulttuurin ja esimiestyön mallintaminen

3-5kk

Organisaatiokulttuuri on yhtä kuin ”mitä tapahtuu, kun asiakas ei pyydä ja esimies ei käske.”

Kulttuurin uudistaminen voi sisältää kaikkia Flow-ratkaisuja, tilanteesta ja tavoitteesta riippuen.

Työn sisältönä mm.

 • Arvojen määrittely
 • Kulttuurin kulmakivien määrittely
 • Esimiestyön mallintaminen
 • Esimiestyön pelikirja
 • Viestinnän suunnittelu
 • Yrityksen missio, visio ja strategia kirkkaaksi
 • Meidän tarina – miksi olemme olemassa, mitä hyötyä ja kenelle tuotan
 • Haluttu henkilöstökokemus
 • Tavoiteltu asiakaskokemus
 • Suhde yhteistyökumppaneihin ja rajapintoihin
 • Johtoryhmän kehittäminen
 • Esimiesten kehittäminen
 • Alaisvalmennukset

Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Hinnat alkaen: 50 000 €

Esimiestyön mallinnus Muutostoimisto Flow

Miksi Flow?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta.
 • Ulkopuolisen kumppanin kanssa projekti menee 6 x todennäköisemmin maaliin
 • Esimiestyön kehittäminen toteutus vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci Inc -muutosjohtamisen metodin virallinen kumppani Suomessa.
 • Äärimmäisen kova bisnesosaaminen ja vankka kokemus eri toimialoilta
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.
 • Referenssejä: Metsä Group, Asuntosäätiön Asumisoikeus ja Kesko.

Tilauslomake ja tiedustelut

Tanja Ranta

Muutosmuotoilija,
projektijohtaja

050 1259

tanja.ranta@flow.fi