Johtoryhmän kehittäminen

– Tuloksellinen johtoryhmätyöskentely

Johtoryhmän tuloksellinen yhteistyö ratkaisee yhtiön menestyksen. 

Kyvykkyys viedä asioita käytäntöön, kirkas yhteinen visio ja kyky toimia tuloksekkaasti yhdessä. Työpaja on tarkoitettu johtoryhmille, jotka haluavat kehittää omaa toimintaansa ja yhteistyötään tuloksellisemmaksi, kirkastaa yhteistä visiotaan ja hioa toimintakulttuuriaan.

Johtoryhmän kehittämisvalmennuksissa ulkopuolinen sparraaja osaa auttaa teitä yhdessä eteenpäin. Yhteinen näkemys nykytilasta, vahvuuksista ja kehityskohteista asettavat hyvän lähtötilanteen.

Miten ohjata organisaatiota oikeaan suuntaan, mitä asiakkaat ja sidosryhmät meiltä odottavat ja miten rakennetaan toimiva tuloksekas organisaatio?

Johtoryhmän kehittäminen Muutostoimisto Flow Markku Silventoinen
Miksi?
 • Kyky käsitellä konflikteja rakentavasti – johtoryhmän täytyy kyetä puhumaan suoraan.
 • Persoonallisuusanalyysi kasvattaa ymmärrystä omasta ja muiden luontaisesta tavasta toimia.
 • Kyky rakentaa yhteinen visio ja strategia sinne pääsemiseksi.
 • Ulkopuolinen kumppani osaa haastaa teitä parempaan suoritukseen ja pitää asiakasnäkökulman keskiössä. Omalle toiminnalleen sokeutuu liian helposti.
Kenelle?
Johtoryhmille ja ohjausryhmille, jotka haluavat kehittää

 • yhteistyötään
 • tuloksellisuuttaan ja
 • toimintaansa.

Huomioi johtoryhmän kehittämisessä

Valitse kokenut ja monialainen kumppani. Johtoryhmän sparraajan on kuin peili, joka osaa kysyä oikeat kysymykset ja näyttää suuntaa. Osaaminen syntyy tekemällä.

Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Johtoryhmän erinomaisuus heijastuu organisaation erinomaisuudeksi. Aseta tahtotila korkealle. Yhteistyö on taito, jota treenataan jatkuvasti.

Yhteistyö lähtee itsetuntemuksesta. Hyödynnämme usein asiakastyössämme käyttäytymisprofiileja, kuten DiSC, Insights ja Peili. Kun ensin hahmottaa omaa toimintaa, on helpompaa sopeuttaa sitä suhteessa muihin.

Johtoryhmän konfliktikyvykkyys mahdollistaa rehellisen dialogin. Konfliktikyvykkyyttä kasvatetaan, kun tilanne on rauhallinen.

Johtamisen mallintaminen ja konseptointi. Kun yhteinen tekemisen tahtotila on löytynyt, se kannattaa mallintaa. Niin tekemisestä tulee seurattavaa, mitattavaa ja havainnoitavaa. Konsepti kertoo, mitä tapahtuu aina?

Kysy asiakkaalta ja sidosryhmiltä. Tuloksekas toimiminen edellyttää toimialatuntemusta ja yhteistä näkemystä nykytilasta. Missä me olemme suhteessa muihin, mitkä ovat vahvuutemme ja kilpailuetumme ja tunnistaako asiakas niitä?

Flow ratkaisut

Inspiraatio: Flow Keynote

Johtoryhmän sparraus

 • 1-2h herättelevä puheenvuoro tai sparraus johtoryhmille tuloksellisesta yhteistyöstä ja johtoryhmätyöskentelystä.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.
 • Katso myös persoonallisuusanalyysit.

Hinta alkaen 3 000 € + alv

Tilaa
Johtoryhmän kehittäminen Muutostoimisto Flow Kalle Ruuskanen

Tuloksellinen johtoryhmä

1pv + 0,5pv + 0,5 pv

 • Johtoryhmä strategian toteuttajana
 • Tuloksekas vuorovaikutus
 • Tehokkaat kokoukset

Alkaen 10 000€

Johtoryhmän kehittäminen Muutostoimisto Flow Juri Röhr

Johtoryhmän kehitysohjelma

Nykytila-analyysi + 4 työpajaa / 7-12kk

 • Ennakkohaastattelut ja johtoryhmäkysely
 • Yrityksen dataan tutustuminen
 • Sisältö ja prioriteetit räätälöidään aina

Yleisiä teemoja mm.

 • Strategiasta totta
  • Tarina ja päämäärän kirkkaus
  • Selkeät tavoitteet ja mittarit
  • Roolit, vastuu ja osaaminen
 • Systeemit ja systematiikka
  • Kokoukset – ennen / aikana / jälkeen
  • Agenda
  • Päätöksenteko ja viestintä
  • Tiedonkeruu
  • Ajankäyttö – Historia, Nyt, Tulevaisuus
 • Johtoryhmän dynamiikka ja dialogi
  • Avoimuus ja luottamus
  • Palaute ja kuunteleminen
  • Kyseenalaistaminen ja tilivelvollisuus
  • Ilmapiiri ja energia
  • 100% vastuu
 • Esimiestyön johtaminen
  • Ajankäyttö ja läsnäolo
  • Suorituksen johtaminen ja mittarit
  • Tuki ja mahdollistaminen
  • Innostaminen ja Hyvä DuuniFiilis
  • Jämäkkyys ja vaikeat tilanteet

Alkaen 35 000€

Johtoryhmän kehittäminen Muutostoimisto Flow

Miksi Flow?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta.
 • Ulkopuolisen kumppanin kanssa projekti menee 6 x todennäköisemmin maaliin
 • Johtoryhmän kehittäminen vaatii muutosjohtamista. Olemme Prosci Inc -muutosjohtamisen metodin virallinen kumppani Suomessa.
 • Äärimmäisen kova bisnesosaaminen ja vankka kokemus eri toimialoilta
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.

Tilauslomake ja tiedustelut

Tanja Ranta

Muutosmuotoilija, projektijohtaja

050 1259

tanja.ranta@flow.fi