Flow Concept Bakery

– Tuote- ja palvelukonseptit

Kaikki käyttäytyminen, tuotteet ja palvelut ovat konseptoitavissa. Konsepti kiteyttää ytimen ja kertoo, mitä tapahtuu aina.

Parhaat konseptit ovat kiinnostavia, uskottavia ja ostettavissa. Oli kyseessä sitten tuote- tai palvelukonsepti, kohtaamisen konsepti tai esimiestyön konsepti. Konsepti tekee työstä johdettavaa, mitattavaa ja asettaa sen vähimmäisen erinomaisuuden tason, joka meidän kaikkien tulisi jokaisessa kohtaamisessamme saavuttaa. Oli konseptoitava asia sitten hotelliketju, johtamismalli, palveluketju tai pizza, konsepti tekee siitä monistettavaa, mitattavaa ja johdettavaa.

Konsepti jalkauttaa strategian tekemisen tasolle. Se kuvaa monistettavia toimintamalleja, joilla strateginen tahtotila saadaan arjen mitattaviksi tekemisiksi.

Flow Concept Bakery on luova idealeipomo, jonka leipureilla mausteet ja rohkeus kokeilla ei lopu kesken. Kokemuksemme uniikkien konseptien kehittäjinä takaa myös käytännön osaamisen.

Konseptointi Muutostoimisto Flow Juri Röhr
Miksi?
 • Parhaat konseptit ovat kiinnostavia, uskottavia ja ostettavissa.
 • Konsepti erinomainen vasta, kun se toteutuu AINA – ei joskus, usein tai yleensä. Kohteena asiakas tai kollega.
 • Liian usein poikkeuksellisen hyvä onkin poikkeus – mitä jos erinomaisuus toteutuisi aina.
 • Tuottaa uniikkeja ideoita
 • Lue: Konsepti kiteyttää erinomaisuuden
Kenelle?
 • Organisaatioille, jotka haluavat kiteyttää ja tuotteistaa palveluitaan, tuotteitaan tai johtamistaan.
 • Johtamisen ja esimiestyön kehittäjille (kohtaamisten konseptointi)
 • Yritysmuotoiluun ja brändityön tueksi
 • Tuote- ja palvelukehitykseen, innovaatioiden konseptointiin, rakennuttajille

Huomioi konseptoinnissa

Valitse konseptointiin kokenut ja monialainen kumppani. Konseptointityötä ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva konsepti pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.

Konseptoi erinomaisuutta. Liian usein tyydymme laimeaan keskivertoon, kun konseptin pitäisi kirkastaa tuotteen, palvelun tai kohtaamisen erityisyystekijät. Mikä tekee ostamisesta helpompaa, hauskempaa tai käyttämisestä kokemuksellisempaa kuin ennen?

Nopeat voitot. Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme konseptointiprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen konseptointityö saadaan päätökseen.

Konseptointityön laajuus riippuu siitä, mitä ollaan konseptoimassa. Se voi olla strategiatyön ohessa tehty kevyt yleistason konsepti tärkeimmistä tuotteista, palveluista tai kohtaamisista, tai äärimmäisen yksityiskohtainen kuvaus asiakkaan kokemuspolusta neliö neliöltä tai bitti bitiltä.

Konseptoinnin palvelumme

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 1-2h osallistava, herättelevä puheenvuoro tai sparraus johtoryhmille tulevaisuuden strategioista, strategian konseptoinnista tai jalkautuksesta.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.

Hinta alkaen 3 000 € + alv

Tilaa
Konseptointi Markku Silventoinen Muutostoimisto Flow

Konseptin terävöittäminen

1-3kk / 3x0,5pv

Flow One Sheet Concept

Olemassa olevan konseptin kirkastaminen, täydentäminen ja priorisointi. Kiteytetään tiivistetty ja hyvin visualisoitu tarina: mihin olemme menossa, miksi, miten ja mitä kultakin odotetaan.

 • Konseptin terävöittäminen – Tulevaisuuden konseptin työstäminen
  • Starttipalaveri ja nykytila-analyysi
  • Datan ja liiketoimintasuunnitelman läpikäynti
  • Etukäteistehtävät ja taustamateriaalit
 • Konseptin kiteytys ja visualisointi
 • Toimenpide-ehdotukset – Mittarit, seuranta, johtamismallit, tuote- ja palvelukonseptoinnit

Hinta alkaen: 15 000 € + alv

Konseptointi Muutostoimisto Flow Kalle Ruuskanen
Tilaa

Uusi konsepti

3-5kk

Uuden konseptin luominen, strategisten painopistealueiden määrittely ja tarinan ydin.

 • Suunnittelu ja esivalmistelut
  • Tiedon kerääminen: markkina-, asiakas- ja henkilöstöymmärrys
  • Valitut tutkimukset (ValueScout, Innoduel)
 • Konseptityöpajat: Bright View, Innovation Party, Kill the Ideas
 • Valitaan fokusalueet, joilla yhtiölle ja sen asiakkaille luodaan eniten arvoa
 • HowSpace-verkkoalusta työskentelyn tueksi
 • Flow One Sheet Concept – Konseptin kirkastaminen ja kiteytys helposti viestittävään muotoon
 • Korjauslista – Konseptityön aikana koostamme korjauslistan asioista, jotka lisätään/poistetaan/muutetaan per heti
 • Konseptin jalkautuksen suunnitelma

Disruptiivinen konseptiuudistus

Vuoden muutosmatka

Kokonaan uusi konsepti tai liiketoimintamalli, monimutkainen tuote-/palvelutarjoama, haastava toimiala tai tavoitteena hyvin disruptoiva, tulevaisuuden tarpeisiin vastaava konsepti.

 • Vuoden kestävä, räätälöity konseptointiprosessi, jossa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään suunta.
 • Tausta-analyysi: yhteistyö alkaa johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisilla haastatteluilla ja nykytila-analyysilla.
 • HowSpace-verkkoalustan avulla tiimi voi keskustella strategiasta ja sen vaatimasta muutoksesta sekä jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan tapaamisten välillä.
 • Materiaalituotanto valmennuksiin ja strategiatyöpajoihin
 • Korjauslista –Konseptityön aikana koostamme korjauslistan asioista, jotka lisätään / poistetaan / muutetaan per heti
 • Flow One Sheet Concept – Konseptin kirkastaminen ja kiteytys helposti viestittävään muotoon
 • Konseptin jalkautus – Johtamismallit ja mittarit, seuranta- ja viestintämallit, toimenpide-ehdotukset sekä tuote- ja palvelukonseptit.
 • Seuranta ja tulevaisuuden toimenpide-ehdotukset
 • Referenssejä: Fredman Group ja Kotipizza

Hinta alkaen: 50 000 €

Miksi Flow?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta.
 • Ulkopuolisen kumppanin kanssa projekti menee 6 x todennäköisemmin maaliin
 • Strategian toteuttaminen vaatii muutosjohtamista.
  Olemme Prosci Inc -muutosjohtamisen metodin virallinen kumppani Suomessa.
 • Äärimmäisen kova bisnesosaaminen ja vankka kokemus eri toimialoilta
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.

Tilauslomake ja tiedustelut

Tanja Ranta

Muutosmuotoilija, projektijohtaja

050 1259

tanja.ranta@flow.fi