Muutosjohtaminen

Flow Change Management + Prosci®

Prosci – muutosjohtamisen metodit

Kaikki kehittäminen vaatii muutosta. Ainoana kumppanina Suomessa, hyödynnämme muutosjohtamisessa maailmankuulun muutosjohtamisen tutkimusyhtiön Proscin menetelmiä ja tutkimustuloksia.

Suurinkin organisaatiomuutos on kokoelma pieniä henkilökohtaisia muutoksia. Ihmisten toiminnan muuttamiseen hyödynnämme Proscin viisivaiheista ADKAR-mallia, joka koostuu tietoisuudesta, muutoshalusta, osaamisesta, kyvykkyyksistä ja uuden suunnan vahvistamisesta.

20 vuoden pitkittäistutkimus

Prosci Inc on toteuttanut muutosjohtamisen pitkittäistutkimusta jo vuodesta 1994 lähtien. Vastaajia on yli 7 000 yhteensä 84 eri maasta. Näin varmistamme, että meillä on aina tuorein muutosjohtamisen osaaminen hallussamme.

Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow Teppo Kolehmainen
Miksi?
 • Tutkimuksen mukaan yleisin muutoksen epäonnistumisen syy on johdon tuen puute. Vain 29 % heikosti sponsoroiduista muutoksista onnistuu, kun taas vahvasti tuetuista muutoksista 72 % saavuttaa tavoitteensa.
 • Kaiken kaikkiaan tehokas muutosjohtaminen nostaa onnistumisen todennäköisyyttä kuusinkertaiseksi verrattuna hankkeisiin, joissa muutosjohtaminen on olematonta tai heikkoa.
 • Ylimmän johdon rooli muutoksen sponsorina on siis ratkaiseva. Tutkimuksen mukaan sponsorin tulee toimia aktiivisesti ja näkyvästi hankkeen eteen sen aikana, koota avainhenkilöt hankkeen tueksi sekä viestiä muutoksesta suoraan henkilöstölle.
Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • muutoskyvykkyyttä strategian muuttuessa
 • muutosvalmiutta organisaation rakennemuutoksiin
 • Yhteisen, paremman huomisen

Huomioi muutosjohtamisessa

Ylimmältä johdolta halutaan kuulla syyt muutokselle. Miksi meidän tarvitsee muuttua, mitä muutos tarkoittaa, miltä näyttää uusi haluttu suunta?

Omalta esimieheltä halutaan kuulla muutoksen vaikutuksista omaan työhön ja tehtävänkuvaan. Tämä käydään syvällisessä dialogissa, usein.

Keskity ihmiseen. Suurikin muutos on kokelma pieniä, henkilökohtaisia muutoksia.

Aktiivinen ja osallistava viestintä on must. Ilman johdon viestintää vain 29 % muutoksista onnistuu.

Muutosjohtamisen ratkaisujamme

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 1-2h herättelevä ja osallistava puheenvuoro tai sparraus johdolle muutosmuotoilusta, muutosjohtamisesta ja muutoksen vaiheista.
 • Tietoisuus muutosjohtamisen prosessista, sponsoroijan roolista ja organisaation muutosvalmiuden kasvattamisesta.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.

Hinta alkaen 3 000 € + alv

Tilaa
Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow Teppo Kolehmainen

Ketterä muutosjohtaminen

1-2kk

Valitun muutoshankkeen johtaminen ja läpivienti. Vahvistaa johdon ja esimiesten muutosjohtamisen kyvykkyyttä.

 • Suunnittelu + 3 työpajaa
 • Teemoina mm.
  • ADKAR-malli: tietoisuus, halu, tieto, kyvykkyys, vahvistaminen
  • Muutosjohtamisen perusteet
  • Muutosvastarinnan käsittely
  • Muutoksen vauhdittajat ja hidasteet

Hinta alkaen: 15 000 € + alv

+ optiona Prosci-sertifiointivalmennus 3pv à 3900€/hlö

Adkar Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Muutoksen läpivienti

3-6kk

Organisaation oman muutosjohtamisen kyvykkyyden vahvistaminen Prosci-työkaluilla.

 • Suunnittelu + 3 työpajaa
  • Johdon haastattelu ja nykytila-analyysi
 • Valittujen Prosci-menetelmien oppi organisaatioon
  • Muutosjohtamisen perusteet
  • Sponsorien rooli ja tehtävät
 • Teemoina mm.
  • ADKAR-malli: tietoisuus, halu, tieto, kyvykkyys, vahvistaminen
  • Muutosjohtamisen perusteet
  • Muutosvastarinnan käsittely
  • Muutoksen vauhdittajat ja hidasteet

Hinta alkaen: 30 000 € + alv

+ optiona Prosci-sertifiointivalmennus 3pv á 3900€/hlö

Prosci Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Vaativa muutosmatka

6-12kk

Organisaation oman muutosjohtamisen kyvykkyyden vahvistaminen Prosci-työkaluilla.

 • Tarvekartoitus ja nykytila-analyysi
 • Johdon haastattelu ja tutkimus
 • Valittujen Prosci-menetelmien oppi organisaatioon
  • Muutosjohtamisen perusteet
  • Sponsorien rooli ja tehtävät
 • Teemoina mm.
  • ADKAR-malli: tietoisuus, halu, tieto, kyvykkyys, vahvistaminen
  • Muutosjohtamisen perusteet
  • Muutosvastarinnan käsittely
  • Muutoksen vauhdittajat ja hidasteet

+ optiona Prosci-sertifiointivalmennus 3pv á 3900€/hlö

Ota yhteyttä ja kartoitetaan tarkemmin.

Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Miksi Flow?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta.
 • Ulkopuolisen kumppanin kanssa projekti menee 6 x todennäköisemmin maaliin
 • Uusi osatutkimus tuloillaan. Proscin tuorein osatutkimus liittyy sukupolvien välisiin eroihin muutoksessa. Tutkimustulokset julkaistaan keväällä 2020.
 • Äärimmäisen kova bisnesosaaminen ja vankka kokemus eri toimialoilta
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.

Tilauslomake ja tiedustelut

Tanja Ranta

Muutosmuotoilija,
projektijohtaja

050 1259

tanja.ranta@flow.fi