Strategian 100 päivää

– Strategian jalkautus

Strategia on toimiva vasta, kun se toteututuu arjessa.

Paraskin strategia kuolee, jos sitä ei toteuteta kunnolla. Uuden strategian ensimmäiset sata päivää ratkaisevat, kuinka paljon se ohjaa toimintaa.

Kun erinomainen strategia on rakennettu nykytila-analyysin, toimialatuntemuksen ja uusien innovaatioiden päälle, alkaa strategian jalkautus.

 • Sisäinen viestintä ja henkilöstö
 • Asiakkaat ja markkinointi
 • Johtamismallit ja esimiestyö
 • Uuden työtavan konseptointi
 • Mittarit, seuranta ja uuden suunnan vahvistaminen

PS. Vinkit viisivaiheiseen strategiaprosessiin löydät linkit takaa.

Strategian konsultointi Muutostoimisto Flow
Miksi?
 • Ilman kirkasta strategiaa, toiminta menettää suunnan.
 • Selkeäksi kiteytetty strategia on menestymisen edellytys maailmassa, jossa aika on arvokkain resurssi ja muutos on jatkuvaa.
 • Ulkopuolinen kumppani osaa haastaa teidät parempaan suoritukseen ja pitää asiakasnäkökulman strategian keskiössä. Omalle toiminnalleen sokeutuu liian helposti.
 • Kiteytetty ja määritelty strategia on helppo ymmärtää ja elää todeksi. Kun strategialle asetetaan mittarit, toimintasuunnitelmat ja seuranta, se ohjaa arjen toimintaa.
Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • uuden strategisen suunnan
 • nykystrategian uudelleenmuotoilun vastaamaan tulevaisuuden tarpeita tai
 • nykystrategian kirkastamista helposti viestittävään muotoon, joka on innostava ja johtaa toimintaan.

Huomioi strategian jalkautuksessa

 • Onhan itse strategiatyö tehty kunnianhimolla? Vinkit toimialaa disruptoivaan strategiatyöskentelyyn löydät täältä.
 • Valitse strategiatyöhön kokenut ja monialainen kumppani. Strategiaprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva strategia pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.
 • Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein strategiat jäävät kevyiksi säätöhankkeiksi, eivätkä tarpeeksi rohkeasti tavoittele toimialaa mullistavaa uutta toimitatapaa.
 • Strategiatyön laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden, vai luomassa uutta, toimialaa disruptoivaa ja pitkälle tulevaisuuteen ennustavaa visiota.
 • Nopeat voitot. Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme strategiaprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta strategiatyön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

Strategian jalkautuksen malleja

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 1-2h osallistava, herättelevä puheenvuoro tai sparraus johtoryhmille tulevaisuuden strategioista, strategian konseptoinnista tai jalkautuksesta.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.

Hinta alkaen 3 000 € + alv

Tilaa
Strategian konsultointi Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Ydintiimin vetäytyminen

2vrk, noon-to-noon

Strategiasta totta Muutostoimisto Flow Juri Röhr

Strategia arkeen

1-3kk

Strategian konsultointi Muutostoimisto Flow

Vuoden muutosmatka

12kk

Strategiatyö Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Miksi Flow?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta.
 • Ulkopuolisen kumppanin kanssa projekti menee 6 x todennäköisemmin maaliin
 • Strategian toteuttaminen vaatii muutosjohtamista.
  Olemme Prosci Inc -muutosjohtamisen metodin virallinen kumppani Suomessa.
 • Äärimmäisen kova bisnesosaaminen ja vankka kokemus eri toimialoilta
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.

Tilauslomake ja tiedustelut

Tanja Ranta

Muutosmuotoilija,
projektijohtaja

050 1259

tanja.ranta@flow.fi