Flow Strategy Lab

– Strategian konsultointi

Hyvä strategia on innostava, helppo ymmärtää ja johtaa toimintaan.

Se kuvaa oman toimialan tulevaisuuden erinomaisuutta ja ottaa kantaa viestintään, henkilöstöön, asiakkaisiin ja tulevaisuuden ekosysteemeihin.

Kun nykyinen suunta halutaan tarkistaa tai luoda täysin uusi, toimialaa disruptoiva strategia, mukaan kannattaa ottaa kokenut kumppani, joka osaa haastaa teitä tarpeeksi kunnianhimoisiin tavoitteisiin.

Flown viisivaiheisessa strategiaprosessissa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään yhteinen suunta. Lopuksi strategia kiteytetään helposti viestittävään One Sheet Strategy -muotoon, rakennetaan johtamisjärjestelmä, mittarit ja toimintamallit ja konseptoidaan tavat ja tuotteet.

Strategian konsultointi Muutostoimisto Flow
Miksi?
 • Ilman kirkasta strategiaa, toiminta menettää suunnan.
 • Selkeäksi kiteytetty strategia on menestymisen edellytys maailmassa, jossa aika on arvokkain resurssi ja muutos on jatkuvaa.
 • Ulkopuolinen kumppani osaa haastaa teidät parempaan suoritukseen ja pitää asiakasnäkökulman strategian keskiössä. Omalle toiminnalleen sokeutuu liian helposti.
 • Kiteytetty ja määritelty strategia on helppo ymmärtää ja elää todeksi. Kun strategialle asetetaan mittarit, toimintasuunnitelmat ja seuranta, se ohjaa arjen toimintaa.
Kenelle?

Yrityksille, jotka tarvitsevat:

 • uuden strategisen suunnan
 • nykystrategian uudelleenmuotoilun vastaamaan tulevaisuuden tarpeita tai
 • nykystrategian kirkastamista helposti viestittävään muotoon, joka on innostava ja johtaa toimintaan.

Flow One Sheet Strategy

Yksisivuinen ja selkeästi kuvitettu strategia on helpompi jalkauttaa arkeen.

Kiinnitä strategiajuliste kahvihuoneen seinälle, viesti asiakkaille, osallista henkilöstö ja sidosryhmät.

Strategian onnistuminen on täysin toteutuksesta kiinni. Kuinka onnistut kääntämään laivan kohti uutta suuntaa?

Lue myös Strategian ensimmäiset 100 päivää.

Huomioi strategiatyöskentelyssä

 • Valitse strategiatyöhön kokenut ja monialainen kumppani. Strategiaprosessia ei voi koskaan täysin ulkoistaa tai jättää vain pienen sisäpiirin tehtäväksi, koska toimiva strategia pohjautuu laaja-alaiseen oman yrityksen, toimialan, kilpailijoiden ja asiakkaiden tuntemukseen.
 • Tavoittele rohkeasti erinomaisuutta. Liian usein strategiat jäävät kevyiksi säätöhankkeiksi, eivätkä tarpeeksi rohkeasti tavoittele toimialaa mullistavaa uutta toimitatapaa.
 • Strategian jalkauttaminen on vähintään yhtä tärkeää, kuin itse strategiatyö: viestintä, oma henkilöstö, asiakkaat, johtamismallit, mittarit ja konseptit.
 • Strategiatyön laajuus riippuu siitä, ollaanko tarkistamassa suuntaa kesken strategiakauden, vai luomassa uutta, toimialaa disruptoivaa ja pitkälle tulevaisuuteen ennustavaa visiota.
 • Nopeat voitot. Nopeat voitot konkretisoivat muutoksen ja siksi koostamme strategiaprosessin rinnalla aina listan asioista, jotka voidaan korjata/poistaa/lisätä per heti. Ei ensi kvartaalilla, ei ensi strategiakaudella, eikä vasta strategiatyön valmistuttua, vaan heti. Tämä varmistaa, että muutoksesta tulee näkyvää ja toiminta kohti uutta suuntaa on jo vauhdissa siinä vaiheessa, kun varsinainen strategiatyö saadaan päätökseen.

Strategiatyön malleja

Inspiraatio: Flow Keynote

Puheenvuoro / sparraus

 • 1-2h osallistava, herättelevä puheenvuoro tai sparraus johdolle tulevaisuuden strategioista, strategian konseptoinnista tai jalkautuksesta.
 • Ulkopuolinen sparrausapu, näkökulmia, kokemuksia, toimenpide-ehdotuksia ja toimialaosaamista.

Hinta alkaen 3 000 € + alv

Tilaa
Strategian konsultointi Kalle Ruuskanen Muutostoimisto Flow

Strategian terävöittäminen

1-3kk / 3x0,5pv

Flow One Sheet Strategy

Olemassa olevan strategian kirkastaminen, täydentäminen ja priorisointi. Kiteytetään tiivistetty ja hyvin visualisoitu tarina: mihin olemme menossa, miksi, miten ja mitä kultakin odotetaan.

 • Strategian terävöittäminen – Tulevaisuuden strategian työstäminen
  • Starttipalaveri ja nykytila-analyysi
  • Datan ja liiketoimintasuunnitelman läpikäynti
  • Etukäteistehtävät ja taustamateriaalit
 • Strategian kiteytys ja visualisointi
 • Toimenpide-ehdotukset – Mittarit, seuranta, johtamismallit, tuote- ja palvelukonseptoinnit

Hinta alkaen: 15 000 € + alv

Uuden strategian luominen

3-5kk

Uuden strategian luominen, strategisten painopistealueiden määrittely ja tarinan ydin.

 • Suunnittelu ja esivalmistelut
  • Tiedon kerääminen: markkina-, asiakas- ja henkilöstöymmärrys
  • Valitut tutkimukset (ValueScout, Innoduel)
 • Strategiatyöpajat: Bright View, Innovation Party, Kill the Ideas
 • Valitaan fokusalueet, joilla yhtiölle ja sen asiakkaille luodaan eniten arvoa
 • HowSpace-verkkoalusta työskentelyn tueksi
 • Flow One Sheet Strategy – Strategian kirkastaminen ja kiteytys helposti viestittävään muotoon
 • Korjauslista – Strategiatyön aikana koostamme korjauslistan asioista, jotka lisätään/poistetaan/muutetaan per heti
 • Strategian jalkautuksen suunnitelma

Hinta alkaen: 30 000 € + alv

Disruptiivinen strateginen uudistuminen

Vuoden muutosmatka

Kokonaan uusi strategia tai liiketoimintamalli, monimutkainen tuote-/palvelutarjoama, haastava toimiala tai tavoitteena hyvin disruptoiva, tulevaisuuden liiketoimintatarpeisiin vastaava strategia.

 • Vuoden kestävä, täysin räätälöity strategiaprosessi, jossa etsitään vaihtoehtoisia tulevaisuuksia, tehdään valintoja ja päätetään suunta.
 • Tausta-analyysi: yhteistyö alkaa johtoryhmän jäsenten henkilökohtaisilla haastatteluilla ja nykytila-analyysilla.
 • HowSpace-verkkoalustan avulla tiimi voi keskustella strategiasta ja sen vaatimasta muutoksesta sekä jakaa kokemuksiaan ja ajatuksiaan tapaamisten välillä.
 • Materiaalituotanto valmennuksiin ja strategiatyöpajoihin
 • Korjauslista – Strategiatyön aikana koostamme korjauslistan asioista, jotka lisätään / poistetaan / muutetaan per heti
 • Flow One Sheet Strategy – Strategian kirkastaminen ja kiteytys helposti viestittävään muotoon
 • Strategian jalkautus – Johtamismallit ja mittarit, seuranta- ja viestintämallit, toimenpide-ehdotukset sekä tuote- ja palvelukonseptit.
 • Seuranta ja tulevaisuuden toimenpide-ehdotukset
 • Referenssejä: Fredman Group ja Kotipizza

Hinta alkaen: 50 000 €

Strategian konsultointi Muutostoimisto Flow

Miksi Flow?

 • Osaaminen, työkalut, metodit, mallit ja tekijät saman katon alta.
 • Ulkopuolisen kumppanin kanssa projekti menee 6 x todennäköisemmin maaliin
 • Strategian toteuttaminen vaatii muutosjohtamista.
  Olemme Prosci Inc -muutosjohtamisen metodin virallinen kumppani Suomessa.
 • Äärimmäisen kova bisnesosaaminen ja vankka kokemus eri toimialoilta
 • Kyky saada asioita tapahtumaan. Oli kyseessä sitten esimiestyön kehittäminen, strategian konsultointi, konseptointi, työntekijäkokemus, asiakaskokemus tai muutosjohtaminen.

Tilauslomake ja tiedustelut

Tanja Ranta

Muutosmuotoilija,
projektijohtaja

050 1259

tanja.ranta@flow.fi