Prosci

– Organisaatiot eivät muutu, vaan ihmiset.

Organisaation muutos on kokoelma henkilökohtaisia muutoksia. Tavoiteltu yhteinen tulevaisuus edellyttää yksilöiden johtamista nykyisyydestä tavoitetilaan, jossa ajattelu ja tekeminen ovat uudistuneet.

Muutos tapahtuu yksilö kerrallaan. Ilman systemaattista tukea ja valmiuksia henkilökohtaiseen muutokseen henkilöstö ei sitoudu muutokseen ja tavoitellut hyödyt jäävät saavuttamatta.

Nykyaikainen muutosjohtaminen ei ole pelkkää viestintää. Se tarkoittaa muutoshankkeen systemaattista johtamista niin, että hankkeen ihmisistä riippuvaiset bisnestavoitteet saavutetaan.

Muutostoimisto Flow Prosci Affiliate

Maailman johtava muutosjohtamisen menetelmä

Prosci on maailman johtava muutosjohtamisen menetelmä, joka tekee muutosjohtamisesta systemaattista ja kokonaisvaltaista. Sen taustalla on yli 20 vuotta jatkunut tutkimustoiminta, joka on keskittynyt selvittämään, miten muutoshankkeissa voi onnistua. Proscin menetelmiä ja työkaluja käyttää 80 % Fortune 100 -yrityksistä, mutta skaalautuvana mallina ne soveltuvat yhtä hyvin pieniinkin organisaatioihin ja muutoksiin.

Yksi Proscin merkittävimmistä saavutuksista on tehokkaan muutosjohtamisen ja muutokseen panostetun pääoman tuoton (ROI) välisen yhteyden osoittaminen. Kun muutoksen inhimillinen puoli oli aiemmin ”projektijohtamisen hallitsematon ja pehmeä osuus”, on Proscin uraauurtava tutkimustoiminta tehnyt muutosjohtamisesta keskeisen avaintekijän muutoshankkeiden onnistumisessa ja hyötyjen saavuttamisessa.

ADKAR-malli on Proscin tunnetuin osa. Se on yksinkertainen ja tehokas malli onnistuneen muutoksen aikaasaamiseksi sekä yksilön että koko organisaation tasolla. ADKAR kuvaa yksittäisen työntekijän henkilökohtaisen muutoksen avaintekijät ja kuinka tämä prosessi johtaa muutokseen koko organisaatiossa. Paitsi organisaatioiden muutoksiin, soveltuu ADKAR malliksi myös minkä tahansa henkilökohtaisen muutoksen läpivientiin.

Prosci ADKAR muutosjohtamisen malli Muutostoimisto Flow

Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointivalmennus

Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointivalmennuksessa kasvatat omaa syväosaamistasi muutosjohtamisen metodeista, vaiheista ja työkaluista.

Tuot mukanasi oman muutosjohtamisen haasteen, jota työstät valmennuksen aikana. Rakennamme henkilökohtaisen muutosjohtamisen suunnitelmat, jolla varmistat muutoksen läpiviennin ja uuden suunnan pysyvyyden. Valmennuksen päätteeksi saat Proscin lisenssoidut työkalut ja metodit vuodeksi käyttöösi, sekä sertifioinnin oman muutoskyvykkyyden ja johtamistaitojen todistamiseksi.

Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointivalmennus

Muutostoimisto Flow toimii Proscin kumppanina Suomessa, yhteistyössä virolaisen Change Partnersin kanssa. Flow tarjoaa Proscin metodit, työkalut ja valmennukset ainoana Suomessa.

Seuraava avoin sertifiointiohjelma 13.-15.5.2020, Helsingissä.

Ota yhteyttä

Lisätietoja

Teppo Kolehmainen

Muutosjohtaja, valmentaja

045 670 0508

teppo.kolehmainen@flow.fi