PROSCI ADKAR

Inhimillisen muutoksen malli

Prosci on maailman tunnetuin muutosjohtamisen tutkimus- ja konsultointiyhtiö. ADKAR on Proscin inhimillisen muutoksen malli, joka pohjautuu yhtiön 20 vuotiseen kansainväliseen muutosjohtamisen tutkimukseen.

ADKARin perusajatuksena on, että suurinkin organisaatiomuutos on joukko yksilöllisiä muutoksia. Eli organisaatiot eivät muutu, ihmiset muuttuvat. Ihmisen muutokseen liittyy tietysti aina erilaisia vaiheita ja tunnetiloja, jotka on johtajana ja esimiehenä hyvä ottaa huomioon.

ADKARin suosio perustuu siis nimenomaan yksilön inhimillisen puolen ymmärtämiseen ja johtamiseen. Malli tarjoaa jäsennellyn etenemissuunnitelman, jonka avulla varmistetaan muutoksen viisi vaihetta jokaisen yksilön kohdalla.

 

Prosci ADKAR Muutostoimisto Flow Teppo Kolehmainen

ADKARin muutosjohtamisen vaiheet

Proscin muutosjohtamisen tutkimuksiin on osallistunut yli 7 000 muutoksen ammattilaista yli 65 eri maasta. Metodeja ja malleja täydennetään jatkuvasti, jotta ne vastaavat modernin muutosjohtamisen tarpeisiin, kuten koronan tuomaan etätyöhön.

Kuitenkin perus inhimillisen muutoksen vaiheet ihmisillä ovat samat.

  • Awareness, eli tietoisuus
  • Desire eli halu
  • Knowledge eli tiedot
  • Ability eli taidot ja
  • Reinforcement eli vahvistaminen.

Jotta muutos onnistuisi niin yksilö- kuin organisaatiotasolla, tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja, toimintamalleja ja työkaluja. Oman työn muutos aiheuttaa aina epävarmuutta, ehkä jopa luopumisen tuskaa ja surua.

Mikäli ihminen ei käy läpi ADKARin mukaista muutosprosessia ja vahdista uutta suuntaa, hän valuu huomaamattaan kohti vanhoja tuttuja toimintatapojaan. Ja jos osa jää laiturille, muutos ei koskaan toteudu täysin.

Siksi onnistuneen organisaatiomuutoksen johtaminen vaatii ymmärrystä yksittäisen ihmisen kokemasta muutoksesta.

Miksi muutokset epäonnistuvat?

Tutkimusten mukaan suurin osa muutoksista kaatuu joko johdon tukeen tai inhimillisen puolen puuttumiseen.

Työntekijät eivät ymmärrä, mitä hyötyä uusien teknologioiden ja työkalujen omaksumisesta olisi. He eivät ole valmiita onnistumaan uudessa toimintaympäristössä tai johtajat eivät osaa markkinoida muutosta ja käsitellä muutosvastarintaa.

Adkar Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Miksi Proscin ADKAR?

Keskittyminen yksilöllisen muutoksen edistämiseen antaa johtajille ja muutosjohtamisen tiimeille mahdollisuuden keskittyä yksilöllisen muutoksen edistämiseen ja näin ollen organisaatiotason tulosten saavuttamiseen.

Selkeät tavoitteet määrittelevät muutosjohtamisen toimille selkeät tavoitteet ja mitattavat tulokset.

Yksinkertainen viitekehys tarjoaa yksinkertaisen ja helppokäyttöisen viitekehyksen kaikille muutosjohtamiseen osallistuville.

Yhteinen muutoksen kieli antaa työntekijöille, esimiehille ja johtajille yhteisen kielen, jolla muutosta voi kuvailla ja siitä puhua.

Organisaatiomuutos alkaa yksilöllisen muutoksen johtamisesta. Muutos on usein monimutkainen ja vaikea prosessi – ja myös välttämätön. Projektin epäonnistumisen yleisin syy on muutoksen inhimillisen puolen ongelmat. Siitä huolimatta organisaatiot panostavat usein enemmän muutoksen tekniseen puoleen kuin ihmisten johtamiseen muutoksen läpi.

Proscin palvelumme

Riikka Korpinen

Avoimet muutosjohtamisen valmennukset

Kasvata osaamistasi ja opi johtamaan muutosta

Riikka Yli-Opas Muutostoimisto FLow

Yrityskohtaiset valmennukset

Varaa yrityksellesi oma muutosvalmennus

Prosci Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Muutoshankkeen tukeminen

Varmista must-win -hankkeesi onnistuminen

Teppo Kolehmainen Muutostoimisto Flow

Organisaation muutoskyvykkyyden kasvattaminen

Kasvata organisaatiosi muutososaamista

Avoimet valmennukset

Muutosjohtamisen perusteet -valmennus (1 pv)

Mitä muutosjohtaminen on ja miksi se on tärkeää? Saat vahvan, tutkimukseen pohjaavan yleiskäsityksen muutosjohtamisesta ja sen soveltamisesta käytäntöön.

Muutosjohtamisen sertifiointivalmennus (3 pv)

Valmentaudu muutosjohtamisen ammattilaiseksi. Saat alan parhaat opit, metodit ja työkalut sekä sertifioinnin osaamisesi vakuudeksi.

Muutosjohtamisen sparraus
(alk. 5 x 2h)

Kokeneen osaaajan tukea ja ohjausta oman muutoshankkeesi ohjaukselle sekä Prosci-metodien ja työkalujen käyttöön.

Yrityskohtaiset valmennukset

Prosci Muutosjohtamisen perusteet Muutostoimisto Flow

Muutosjohtamisen perusteet

Mitä muutosjohtaminen on ja miksi se on tärkeää? Saatte yhteisen kielen ja näkemyksen muutosjohtamisesta ja kunkin omasta roolista siinä.

Prosci Muutosjohtamisen esimiesohjelma Muutostoimisto Flow

Muutosjohtamisen esimiesvalmennus

Miten johdat tiimiäsi muutoksessa? Henkilöjohtaminen on muutoksen onnistumisen kannalta kriittinen rooli. Esimiehet saavat osaamisen ja työkalut tulokselliseen muutosjohtamiseen.

Prosci Muutosjohtamisen sertifiointi Muutostoimisto Flow

Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma

Yrityksesi tarvitsee muutosjohtamisen ammattilaisia. Alan parhaat opit, metodit ja työkalut varmistavat tärkeiden muutoshankkeiden onnistumisen.

Sporsor breafing Prosci Muutostoimisto Flow

Sponsorityöpaja

Muutoksen sponsorointi eli johdon tuki on muutoshankkeen tärkein menestystekijä. Valmennamme johdon täyttämään oman roolinsa muutoksen hyväksi.

Muutoshankkeen tukeminen

Muutosanalyysi Muutostoimisto Flow Prosci

Muutosanalyysi

Valmistaudu muutoshankkeeseen paremmin. Paketti auttaa ymmärtämään millainen muutos organisaatiolla on edessä ja mitkä ovat sen valmiudet onnistua.

Prosci Muutostoimisto Flow

Yrityskohtaiset valmennukset

Varmista tärkeän muutoshankkeen onnistuminen tai kasvata koko organisaation muutoskyvykkyyttä roolipohjaisilla valmennuksilla.

Onnistu muutoksessa -bundle Muutostoimisto Flow Prosci

Onnistu muutoksessa -bundle

Yhdistää muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelman ja muutoshankettasi konkreettisesti edistävän muutoskonsultoinnin ja sparrauksen.

Muutosjohtaja palveluna Muutostoimisto Flow Prosci

Muutosjohtaja palveluna

 Ulkoistettu muutosjohtaja tuo muutoshankkeelle ryhdin ja varmistaa muutoksen inhimillisen puolen onnistumisen. Muutoskonsultti liittyy tiimiinne ja ottaa muutosjohtamisen haltuun hankkeessa.

Muutosjohtamisen sparrit Muutostoimisto Flow Prosci

Muutosjohtamisen sparrit

Tukea ja ohjausta oman muutoshankkeen ohjaukselle sekä Prosci-metodien ja työkalujen käyttöön.

Organisaatioiden muutoskyvykkyyden kasvattaminen

Sporsor breafing Prosci Muutostoimisto Flow

Strategic Alignment Workshop

(tulossa)

Prosci muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Change Portfolio Workshop

(tulossa)

Prosci Muutostoimisto Flow

Yrityskohtaiset valmennukset

Varaa tiimillesi tai organisaatiollesi omat muutosjohtamisen valmennusryhmät.

Ota yhteyttä

Lisätietoja

Teppo Kolehmainen

muutosvalmentaja ja -konsultti

045 670 0508

teppo.kolehmainen@flow.fi