Muutoksen johtaminen

Proscin avulla

Prosci on rakentanut organisaatiomuutoksen tueksi kolmivaiheisen prosessin, joka auttaa muutoksen hahmottamisessa. Muutoksen valmistautumisen, johtamisen ja uuden suunnan vahvistamista voi hyödyntää kaikkien muutosten, hankkeiden ja aloitteiden johtamisessa.

Kolmivaiheinen muutoksen johtamisen malli sisältää tutkimukseen pohjautuvia vaiheita ja muistilistoja jokaiseen vaiheeseen. 

Muutoksen kokonaiskuvan hahmottamisessa on hyvä muistaa myös yksilön inhimillinen kokemus, jota Proscin ADKAR-malli avaa hyvin.

Prosci muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow Teppo Kolehmainen

Vaihe 1 – Muutokseen valmistautuminen

 

Kuinka paljon projekti vaatii muutosjohtamista? Keihin muutos vaikuttaa ja millä tavoin?  

Muutokset herättävät paljon kysymyksiä, joihin voi olla hankalaa löytää vastauksia. Proscin kolmivaiheisen prosessin ensimmäinen vaihe auttaa muutos- ja projektitiimejä valmistautumaan muutosjohtamisen suunnitelmien laatimiseen. Ensimmäisessä vaiheessa tietoisuus tilanteesta kasvaa, mikä on äärimmäisen tärkeää tehokkaan muutosjohtamissuunnitelman laatimisen kannalta. 

Määrittele oma muutosjohtamisen strategiasi –>  Valmistele oma muutosjohtamisen tiimisi –> Kehitä oma sponsorointimallisi 

 

 Huomioi muutoksen suunnittelussa:

 • Muutoksen koko, laajuus ja vaikutukset. 
 • Ryhmät, joihin muutos vaikuttaa sekä seikat, jotka voivat vaikeuttaa muutoksen onnistumista. 
 • Tarvittavat muutosjohtamisen resurssit, niiden suhde projektitiimiin ja projektin sponsoriin. 
 • Olennaiset henkilöt muutoksen kannalta, ja heidän sitouttaminen muutoksen aktiiviseen sponsorointiin. 
 • Strategian, joka skaalaa muutosjohtamisen toimet muutoksen tyypin ja koon mukaan. 
Prosci Muutosjohtamisen vaihe 1

Vaihe 2 – Muutoksen johtaminen

 

Toinen vaihe keskittyy yksilöiden tukemiseen, joihin muutos erityisesti vaikuttaa. Proscin ADKAR-mallin tueksi tarvitaan viisi erilaista suunnitelmaa, jotka tukevat yksilön kykyä sopeutua muutoksiin.  

Määrittele muutosjohtamissuunnitelmat, ryhdy toimeen ja toteuta suunnitelmat.

Hyvin suunniteltu muutos:

 • ViestintäSisältää tärkeimmät viestit, jotka tulee välittää eri kohderyhmille. Suunnitelmassa kerrotaan myös, kuka viestit lähettää ja milloin.
 • SponsoritMäärittelee toimet, joihin tulee ryhtyä; sisältää yksityiskohtia näkyvyyteen, viestintään ja muuhun liittyen. 
 • KoulutusMäärittelee ketkä tarvitsevat minkäkinlaista koulutusta ja milloin. Koulutussuunnitelma kannattaa ajoittaa siten, että työntekijät ehtivät tiedostaa koulutuksen syyn ja siten kokevat koulutuksen tärkeänä ja merkityksellisenä.  
 • ValmennusMäärittelee, miten esimiesten ja henkilöjohtajien kanssa toimitaan ja millaisilla eväillä heidät varustetaan, jotta he ovat valmiita johtamaan omien tiimiensä muutosta. 
 • Muutosvastarinnan johtaminenSisältää strategian vastarinnan ennakoimiseen ja ennaltaehkäisevään ja reaktiiviseen hoitamiseen; sisältää myös mahdollisiin vastarintaryhmiin suunnattuja erityistoimia. 
Prosci muutoksen johtaminen vaihe 2

Vaihe 3 – Uuden suunnan vahvistaminen

 

Kolmas vaihe auttaa laatimaan yksityiskohtaiset toimintasuunnitelmat muutoksen ylläpitämiseen. Tässä vaiheessa projekti- ja muutostiimit kehittävät keinoja muutoksen juurtumisen mittaamiseen niin organisaatio- kuin henkilötasolla ja samalla tunnistetaan ja korjataan puutteita sekä juhlitaan onnistumisia.   

Kerää ja analysoi palautetta, tunnista puutteet ja hallitse muutosvastarintaa, toteuta korjaavat toimenpiteet ja juhlista onnistumisia 

Uuden suunnan ylläpitäminen:

 • Kehitä mittarit: Mittarit auttavat arvioimaan, että tekevätkö ihmiset työnsä uudella tavalla. Nämä keinot vaihtelevat projektista toiseen. 
 • Tunnista syyt muutosvastarintaan: Kun tiedät miksi ihmiset eivät ole ottaneet muutosta avosylin vastaanvoit puuttua ongelman juurisyyhyn. 
 • Vahvista muutostaVaikka ihmiset muuttuisivat, he myös usein palaavat vanhoihin tapoihinsa, jos muutosta ei vahvisteta esimerkiksi jatkuvan koulutuksen tai valmennuksen keinoin. 
 • Anna tunnustusta: Huomioi kuinka paljon ihmiset ovat nähneet vaivaa muutoksen toteuttamiseksi ja keksi tunnustuskeinoja, jotka herättävät vastakaikua. 
 • Juhli onnistumisia: Juhlista julkisesti kovaa työtä, jota uuden tilan eteen on tehty. 
 • Arvioi projektia: Jälkiarviointi auttaa tunnistamaan vahvuuksia ja kehityskohtia, jolloin lopputuloksesta tulee entistä onnistuneempi. 
Prosci muutoksen johtaminen vaihe 3

Miksi Proscin ADKAR?

Keskittyminen yksilöllisen muutoksen edistämiseen antaa johtajille ja muutosjohtamisen tiimeille mahdollisuuden keskittyä yksilöllisen muutoksen edistämiseen ja näin ollen organisaatiotason tulosten saavuttamiseen.

Selkeät tavoitteet määrittelevät muutosjohtamisen toimille selkeät tavoitteet ja mitattavat tulokset.

Yksinkertainen viitekehys tarjoaa yksinkertaisen ja helppokäyttöisen viitekehyksen kaikille muutosjohtamiseen osallistuville.

Yhteinen muutoksen kieli antaa työntekijöille, esimiehille ja johtajille yhteisen kielen, jolla muutosta voi kuvailla ja siitä puhua.

Organisaatiomuutos alkaa yksilöllisen muutoksen johtamisesta. Muutos on usein monimutkainen ja vaikea prosessi – ja myös välttämätön. Projektin epäonnistumisen yleisin syy on muutoksen inhimillisen puolen ongelmat. Siitä huolimatta organisaatiot panostavat usein enemmän muutoksen tekniseen puoleen kuin ihmisten johtamiseen muutoksen läpi.

Proscin palvelumme

Riikka Korpinen

Avoimet muutosjohtamisen valmennukset

Kasvata osaamistasi ja opi johtamaan muutosta

Riikka Yli-Opas Muutostoimisto FLow

Yrityskohtaiset valmennukset

Varaa yrityksellesi oma muutosvalmennus

Prosci Muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Muutoshankkeen tukeminen

Varmista must-win -hankkeesi onnistuminen

Teppo Kolehmainen Muutostoimisto Flow

Organisaation muutoskyvykkyyden kasvattaminen

Kasvata organisaatiosi muutososaamista

Avoimet valmennukset

Muutosjohtamisen perusteet -valmennus (1 pv)

Mitä muutosjohtaminen on ja miksi se on tärkeää? Saat vahvan, tutkimukseen pohjaavan yleiskäsityksen muutosjohtamisesta ja sen soveltamisesta käytäntöön.

Muutosjohtamisen sertifiointivalmennus (3 pv)

Valmentaudu muutosjohtamisen ammattilaiseksi. Saat alan parhaat opit, metodit ja työkalut sekä sertifioinnin osaamisesi vakuudeksi.

Muutosjohtamisen sparraus
(alk. 5 x 2h)

Kokeneen osaaajan tukea ja ohjausta oman muutoshankkeesi ohjaukselle sekä Prosci-metodien ja työkalujen käyttöön.

Yrityskohtaiset valmennukset

Prosci Muutosjohtamisen perusteet Muutostoimisto Flow

Muutosjohtamisen perusteet

Mitä muutosjohtaminen on ja miksi se on tärkeää? Saatte yhteisen kielen ja näkemyksen muutosjohtamisesta ja kunkin omasta roolista siinä.

Prosci Muutosjohtamisen esimiesohjelma Muutostoimisto Flow

Muutosjohtamisen esimiesvalmennus

Miten johdat tiimiäsi muutoksessa? Henkilöjohtaminen on muutoksen onnistumisen kannalta kriittinen rooli. Esimiehet saavat osaamisen ja työkalut tulokselliseen muutosjohtamiseen.

Prosci Muutosjohtamisen sertifiointi Muutostoimisto Flow

Muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelma

Yrityksesi tarvitsee muutosjohtamisen ammattilaisia. Alan parhaat opit, metodit ja työkalut varmistavat tärkeiden muutoshankkeiden onnistumisen.

Sporsor breafing Prosci Muutostoimisto Flow

Sponsorityöpaja

Muutoksen sponsorointi eli johdon tuki on muutoshankkeen tärkein menestystekijä. Valmennamme johdon täyttämään oman roolinsa muutoksen hyväksi.

Muutoshankkeen tukeminen

Muutosanalyysi Muutostoimisto Flow Prosci

Muutosanalyysi

Valmistaudu muutoshankkeeseen paremmin. Paketti auttaa ymmärtämään millainen muutos organisaatiolla on edessä ja mitkä ovat sen valmiudet onnistua.

Prosci Muutostoimisto Flow

Yrityskohtaiset valmennukset

Varmista tärkeän muutoshankkeen onnistuminen tai kasvata koko organisaation muutoskyvykkyyttä roolipohjaisilla valmennuksilla.

Onnistu muutoksessa -bundle Muutostoimisto Flow Prosci

Onnistu muutoksessa -bundle

Yhdistää muutosjohtamisen Prosci-sertifiointiohjelman ja muutoshankettasi konkreettisesti edistävän muutoskonsultoinnin ja sparrauksen.

Muutosjohtaja palveluna Muutostoimisto Flow Prosci

Muutosjohtaja palveluna

 Ulkoistettu muutosjohtaja tuo muutoshankkeelle ryhdin ja varmistaa muutoksen inhimillisen puolen onnistumisen. Muutoskonsultti liittyy tiimiinne ja ottaa muutosjohtamisen haltuun hankkeessa.

Muutosjohtamisen sparrit Muutostoimisto Flow Prosci

Muutosjohtamisen sparrit

Tukea ja ohjausta oman muutoshankkeen ohjaukselle sekä Prosci-metodien ja työkalujen käyttöön.

Organisaatioiden muutoskyvykkyyden kasvattaminen

Sporsor breafing Prosci Muutostoimisto Flow

Strategic Alignment Workshop

(tulossa)

Prosci muutosjohtaminen Muutostoimisto Flow

Change Portfolio Workshop

(tulossa)

Prosci Muutostoimisto Flow

Yrityskohtaiset valmennukset

Varaa tiimillesi tai organisaatiollesi omat muutosjohtamisen valmennusryhmät.

Ota yhteyttä

Lisätietoja

Teppo Kolehmainen

muutosvalmentaja ja -konsultti

045 670 0508

teppo.kolehmainen@flow.fi