FLOW Strategy Lab

– One Sheet Strategy

Nyt tarvitaan ratkaisuja, jotka vastaavat kompleksisemman, nopeamman ja avoimemman maailman tarpeisiin.

Selkeäksi kiteytetty strategia on menestymisen edellytys maailmassa, jossa aika on arvokkain resurssi ja muutos on jatkuvaa.

Flow:n One Sheet Strategy on tehokas työkalu kasvun johtamiseen.

Ajateltavaa
 • Hyvä strategia on innostava, helppo ymmärtää ja johtaa toimintaan. Kannattaa tehdä sellainen.
 • Yritysjohdosta vain 13 % pystyy ilmaisemaan yhtiön strategian niin kuin se on yhtiössä virallisesti määritelty, keskijohdosta 8 % ja työntekijöistä 2 %. (Lähde: Maarika Mauryn väitöskirja, Vaasan Yliopisto)
Hyödyt
 1. Laaja näkökulma asiakas vahvasti keskiössä
 2. Kiteyttää strategian helpoksi ymmärtää
 3. Osallistaa kaikki tärkeät viiteryhmät
 4. Kasvunäkymä innostaa toteutukseen
 5. Tavoite ja keinot yhdistyvät selkeästi

FLOW Concept Bakery

– konseptileipomo

Ostokäyttäytyminen ja päätöksenteko on muuttunut tarvepohjaisesta halulähtöiseen. Mihin asiakkaan haluihin konseptisi vastaa? Onko sinun tarinasi kiinnostava, uskottava ja ostettavissa?

Flow:n konseptileipomon ytimessä on kokemus per kohtaaminen ja kokemus per neliömetri. Emme lopeta leipomista ennen kun tarina on kiinnostava, uskottava ja ostettavissa.

FLOW Concept Bakery on luova idealeipomo, jonka leipureilla mausteet ja rohkeus kokeilla ei lopu kesken. Kokemuksemme uniikkien konseptien kehittäjinä takaa myös käytännön osaamisen.

Ajateltavaa
 • Konsepti erinomainen vasta, kun se toteutuu AINA – ei joskus, usein tai yleensä. Kohteena asiakas tai kollega.
 • Liian usein poikkeuksellisen hyvä onkin poikkeus – mitä jos erinomaisuus toteutuisi aina.
 • Parhaat konseptit ovat kiinnostavia, uskottavia ja ostettavissa.
Hyödyt
 1. Huippuosaajat käytössäsi
 2. Osallistaa toteuttajat
 3. Ketterät menetelmät
 4. Tuottaa uniikkeja ideoita
 5. Synnyttää tuottavia konsepteja

FLOW Leadership Design

– johtamisen kehittäminen

Johtamisen ja esimiestyön malli on parasta luoda kunkin organisaation sisältä käsin.

Organisaation omaan kulttuuriin ja erityispiirteisiin perustuva johtamisen ja esimiestyön malli syntyy suoraan kotiin, osaksi arjen toimintaa.

Hyvä johtamisoppi siirtyy ketterästi käytäntöön

Ajateltavaa
 • Uusi aika, uusi sukupolvi ja uudet osaamiset edellyttävät uusia johtamistaitoja.
 • Johtajan tärkein tehtävä on luoda toimintaympäristö, jossa jokainen haluaa tehdä parhaansa.
 • Itsensä johtaminen on avain vaikuttavaan esimiestyöhön.
Hyödyt
 1. Yhteinen ymmärrys vaikuttavasta johtajuudesta
 2. Visio, sitouttaminen ja toimeenpano johtamisen ytimeen
 3. Käytännössä toimivat työkalut vuorovaikutukseen
 4. 100 % vastuu jokaiselle omasta kehittymisestä esimiehenä
 5. Työn iloa ja tekemisen meininkiä haastaviinkin tilanteisiin

FLOW CX Design

– asiakaskokemus

Asiakaskokemuksen systemaattinen johtaminen on tuloksenteon kriittinen tekijä. Henkilöstön kiihtyvä vaihtuvuus ja digitaalisen jakamistalouden avoimuus lisäävät haastetta.

FLOW CX Design antaa käytännön työkalut ilahduttaa ja yllättää asiakaan.

Ohjelma innostaa toimimaan, kokeilemaan ja onnistumaan.

Ajateltavaa
 • Ainutlaatuinen asiakaskokemus tekee ostamisen helpoksi.
 • Vahva sisäinen kulttuuri luo pohjan vaikuttavalle asiakaskokemukselle.
 • Asiakaspalvelun johtaminen on taitolaji.
Hyödyt
 1. Räätälöidyt palveluteot asiakaspalvelun ytimessä
 2. Kehittyminen ja tulokset aina mitattavissa
 3. Tehostaa ja helpottaa johtamista ja esimiestyötä
 4. Poimii joustavasti mukaan uudet ja vanhat työntekijät
 5. Huippukäytännöt asiakkaan omaisuudeksi

FLOW EX Design

– henkilöstökokemus

Hyvä työkulttuuri on parempi sitouttaja kuin raha. Innostus tarttuu, onnistuminen lisää onnistumista, ja kokemus aikaansaamisesta motivoi.

Asiakas on kuningas, mutta henkilökunta on kuninkaampi. Jos sisäpeli on kunnossa, asiakkaidenkin kohtaaminen on helpompaa.

Kulttuuri uudistuu inspiroivan ja systemaattisen ohjelman avulla.

Ajateltavaa
 • Henkilöstön sitoutuminen vaikuttaa ratkaisevasti tulokseen.
 • Työn merkitys, mahdollisuus vaikuttaa ja kehittyminen työssä ovat motivaation kulmakiviä.
 • Hyvät vuorovaikutus- ja tunnetaidot ovat tulevaisuuden työn osaamisia.
Hyödyt
 1. Jokainen mukaan kulttuurin kehittämiseen
 2. Ainutlaatuiset pelilliset ja digitaaliset metodit tehostavat muutosta
 3. Testatut, parhaat käytännöt, joilla nostetaan motivaatiota ja työn iloa yhdessä
 4. Asenne kohdalleen ja 100 % vastuu jokaiselle
 5. Henkilöstö luo konkreettisia käytännön tekoja, joilla lisätään HDF:ää eli Hyvää DuuniFiilistä.

FLOW Change Design

– systemaattinen muutosjohtaminen

Organisaation muutos on kokoelma henkilökohtaisia muutoksia. Tavoiteltu yhteinen tulevaisuus edellyttää yksilöiden johtamista nykyisyydestä tavoitetilaan, jossa ajattelu ja tekeminen ovat uudistuneet.

Muutos tapahtuu yksilö kerrallaan. Ilman systemaattista tukea ja valmiuksia henkilökohtaiseen muutokseen henkilöstö ei sitoudu muutokseen ja tavoitellut hyödyt jäävät saavuttamatta.

Muutosjohtaminen ei ole pelkkää viestintää. Se tarkoittaa muutoshankkeen systemaattista johtamista niin, että hankkeen ihmisistä riippuvaiset bisnestavoitteet saavutetaan.

Ajateltavaa
 • Muutosvauhti kasvaa ja muutosten määrä sekä kompleksisuus lisääntyvät.
 • Ihmiset ottavat muutoksen vastaan kukin omalla tavallaan ja omista lähtökohdistaan.
 • Muutoksen tärkein menestystekijä on aktiivinen ja näkyvä ylimmän johdon tuki.
 • Tiedätkö, millä tasolla oma osaamisesi ja organisaatiosi muutoskyvykkyys ovat?
Hyödyt
 1. 6 kertaa suurempi todennäköisyys onnistua
 2. 5 kertaa suurempi todennäköisyys pysyä aikataulussa
 3. 2 kertaa suurempi todennäköisyys pysyä budjetissa
 4. Ihmisistä riippuvainen ROI toteutuu
 5. Organisaation oma muutoskyvykkyys kasvaa