Videokirjasto

Flown videosarjat johdattavat sinut liiketoiminnan ytimeen. Johtaminen, strategia, konseptit ja muutos rakentavat kilpailuetua ja -kykyä.

Valitse yksi tai katso koko sarja!

Business Class - Season 3

 

Kalle Ruuskanen sukeltaa vieraidensa kanssa tulevaisuuden yrityksiin, kulttuureihin ja työpaikkoihin.

Mistä syntyy tulevaisuuden erinomaisuus ja miten reagoidaan nopeasti tuleviin markkinamuutoksiin?

 

Tulevaisuuden yritykset

Miten rakennetaan tulevaisuuskestäviä yhtiöitä? Vieraana Suomen suurin työllistäjä, Eezy Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Tulevaisuuden työskentely

Miten teemme töitä tulevaisuudessa? Kenen kanssa ja miksi? Mikä motivoi tulevaisuuden työntekijöitä? Tästä Kalle Ruuskasen kanssa keskustelemassa on Eezy Oyj:n toimitusjohtaja Sami Asikainen.

Tulevaisuuden johtaminen

Kun työ, työelämä ja yhtiöt muuttuvat, miten käy johtamisen? Vieraana Sami Asikainen.

Itsensä ohjaaminen

 

Mistä on kyse itsensä ohjaamisessa?
Markku Silventoinen ja Juri Röhr avaavat itsensä ohjaamisen kolme teemaa, itsetunto, itsetuntemus ja itseluottamus.

 

Automaattiohjaus pois

Jos ei ole täysin tyytyväinen nykytilaan, täytyy tehdä asioita eri tavalla. Itsensä ohjaamisessa oleellista on ennakoida, suunnitella ja päättää, kuinka toimitaan.

Tavat ohjaavat käyttäytymistä

Kaikki tulos on seurausta inhimillisestä käyttäytymisestä, jonka vuoksi onkin tärkeää ymmärtää omaa toimintaansa. Jopa 85 % toiminnastamme perustuu tapoihin.

Oman toiminnan sopeuttaminen

Mikä määrittää, millä tavalla omaa luontaista toimintaa kannattaa sopeuttaa? Onnistuminen vaatii kirkasta visiota, sitoutumista ja toimeenpanokykyä.

Esimerkki elävästä elämästä

Aina yhteinen näkemys ei ole yhteinen näkemys. Kun tunne on kokijalleen aina totta, sinun tulee viestijänä ottaa huomioon myös kuulijan kokemus.

Tunne on kokijalleen totta

Mitä tulee huoneeseen, kun sinä tulet huoneeseen? Se, miten toimit ei ratkaise, vaan se, miten toiset sinun toiminnan tulkitsee.

Mitä jää jäävuoren huipulle?

Miksi toimin niinkuin toimin? Mihin ihmisten toiminta, tunteet ja ajatukset perustuvat?

Omaan jäävuoreen tutustuminen

Itsetuntemuksen lisäämiseen voi hyödyntää jäävuorimallia. Alitajunnassa ei ole aikakäsitystä, jolloin vanhatkin kokemukset voivat nostattaa reaktiot pintaan.

Oman elämän esimerkki

Mitä tulee huoneeseen, kun sinä tulet huoneeseen? Palaute on lahja, sillä omalle toiminnalleen voi olla hyvinkin sokea.

Asenne ratkaisee, aina

Mitä tarkoittaa hyvä asenne? Asenne on käyttäytymistä ja sanoja, joten omalla vuorovaikutuksellamme on suuri merkitys.

Asenteen nelikenttä

Lähtökohtaisesti meillä kaikilla on hyvä peruskäsitys itsestämme ja muista. Matkan varrella tämä peruskäsitys saattaa murentua.

Omaa asennetta on mahdollista muuttaa

Asenteen nelikenttää voi hyödyntää monessa tilanteessa. Joskus vaatii uskallusta puhua aiheesta, mutta toisaalta se kannattaa.

Arvostatko vai arvosteletko?

Kun kohtaat erilaisuutta, arvostatko vai arvosteletko? Erilaisuusosaamisen vaiheet ovat tunnistaminen, hyväksyminen ja lopuksi hyödyntäminen.

Käyttäytymisprofiilin hyödyntäminen

Luottamuksen rakentuminen riippuu käyttäytymistyylistä. Juri avaa vihreiden, keltaisten, sinisten ja punaisten luottamustekijät.

Treenaamalla oppii

Juri avaa luottamuksen osatekijöitä käytännössä. Miten suoruus, hyväksyntä, avoimuus ja uskottavuus voivat näkyä käytännössä?

Itsekäsitys

 

Johtajien ja esimiesten työn tulos syntyy muiden käsien kautta.
Silloin oman itsensä ja ulkoisen viestintänsä tunteminen on tärkeää. Itsekäsitys on pohja sille, mitä minä ajattelen itsestäni.

 

Itsekäsitys

Tervetuloa tutustumaan itsetuntemukseen ja itsensä ohjaamiseen. Miksi itsensä tuntemisesta on hyötyä johtajille ja esimiehille?

Yksilöllinen johtaminen

Yksilöllisen johtamisen ydin on etenkin kahdenkeskeisissä kohtaamisissa – miten minä voin auttaa sinua kasvussa ja kukoistuksessa?

Oman tulkinnan kyseenalaistaminen

Luottamus on kaiken yhteistyön ja tuloksenteon perusta. Haasteellista on se, että kyse on aina jokaisen henkilökohtaisesta tulkinnasta.

Luottamus, mutta mihin?

Tiimin tuloksellisuus perustuu luottamukseen. Sitä kautta syntyy avoimuutta ja todenpuhumista, mikä johtaa parempiin tuloksiin.

Luottamuksen rakentaminen

Luottamuksen rakentaminen tiimissä tapahtuu yksilöllisen johtamisen kautta. Sama viesti, joka toisessa herättää innostusta, voi toisessa herättää epävarmuutta.

Läsnäolo luo luottamusta

Esimiehenä on tärkeää keskittyä ihmisiin ja keskittyä kuuntelemaan mitä tiimiläinen kertoo. Jokaisella on oma luontainen rytmi ja tapa toimia.

Erilaisuus voimavarana

Miten johtaa muita ilman ymmärrystä itsensä ja muiden erilaisuuden ymmärryksestä?

Tunnista, tunnusta ja hyödynnä

Lähijohtamisessa nousee yksilöllinen johtaminen. Kun johtaminen on viestintää, oma viesti tulee personoida aina kuulijan mukaan.

Ajovoimat

Insights on työkalu erilaisuuden ymmärtämiseksi. Se havainnoi erilaisia käyttäytymistyylejä – ihmiskeskeinen vai asiakeskeinen, rauhallinen vai nopea.

Tulkintojen tarkistaminen

Oma tulkinta ihmisten käyttäytymisestä voi vaihtua matkan varrella. Joskus joutuu syömään omat sanansa.

Kommunikaation avain

Kyky kuulla on eri asia, kuin kyky kuunnella. Kuunteleminen on avain parempaan yhteistyöhön.

Kuuletko vai kuunteletko?

Esimies tekee aina tuloksen toisten käsillä ja aivoilla. Johtajan suhde tiimiläisiin rakentuu kuuntelemisen taidon päälle.

Kuuntelun tasot kohdilleen

Kokemus kuulluksi tulemisesta käynnistää aivoissa saman reaktion, kuin silloin, kun ihminen ajattelee itsestään hyvää.

Läsnäolo, kommunikaation avain

Ihmiset saattavat olla usein aika harhaisia siitä, miltä he vaikuttavat ulospäin.

Palaute, kehittymisen edellytys

Työilmapiiritutkimuksessa nousee yleensä kaksi asiaa – ihmiset eivät koe saavansa tarpeeksi palautetta ja viestintä talon sisällä ei kulje.

Palaute, harjoiteltavissa oleva taito

Palautteen antaminen on taito, jota voi ja kannattaa harjoitella. Palautetta voi antaa/saada itselleen tai muille, niin hyvää kuin kehittävää.

Palautteen pelisäännöt

Myönteistä palautetta voi antaa tekemisestä, ominaisuuksista tai persoonasta. Korjaava palaute annetaan aina tekemisestä.

Kokemuksia matkan varrelta

Suoruutta ja palautteen antamista voi harjoitella, oli kyse sitten puuttumisesta, korjaavasta palautteesta tai kannustamisesta.

FlowTalk-webinaaritallenteet

Strategialla uusi suunta

Miten strategialla voi johtaa tulevaisuutta? Kalle Ruuskanen

Ongelmanratkaisu

Mitä tekemistä Leanillä ja ongelmanratkaisulla on? Piia Pärssinen

Kriisijohtaminen

Kriisijohtaminen vai johtaminen kriisissä? Kalle Ruuskanen

ADKAR, henkilökohtaisen muutoksen malli

Miltä näyttää muutoksen inhimillinen puoli? Teppo Kolehmainen

Asiakaskokemuksen muotoilu

Mitä tarkoittaa kokemus per kohtaaminen? Kalle Ruuskanen

#BusinessClass

Tervetuloa BusinessClassiin
Ihan ookoo ei ole OK
Tuotteista tunteisiin
Oma aika ja sen laatu
Asiakaskokemuksen anatomia
Jaksaminen
Mistä koostuu Return on Experience?
(EX+CX)*AiX=€X2

FlowHow-videosarja

Vaikuttamisen voima

Markku Silventoinen

Konfliktikyvykkyys – osa 1

Riikka Korpinen

Konfliktikyvykkyys – osa 2

Riikka Korpinen

Kilpailuetua ihmisistä

Markku Silventoinen ja Juri Röhr

Kari Kauppila &
Minä Oy Ab

Olemisen laadun parantaminen
Olemisen laatu osa 2
Oy Minä Ab
Burnoutin lähtökohta on lähes aina työn ilo
Mitä ovat tekemisen elämisen ja olemisen laatu?
Ammatillisen kasvun kolme osa-aluetta

Teppo Kolehmainen &
Muutosjohtaminen

Keskustelun merkitys muutoksessa
Keskustelu voi lähteä käsistä, siksi sitä pitää ohjata
Mitä B2B-asiakassegmentointi tarkoittaa käytännössä?
Miten B2B asiakassegmentoinnin tuoma muutos näkyy yrityksen arjessa?
Konsultin tuoma lisäarvo B2B-asiakassegmentoinnissa
B2B-asiakassegmentointikirkastaa myös tarjooman
B2B-asiakassegmentoinnin työvaiheet
B2B-asiakassegmentoinnin liiketoimintahyödyt
B2B-asiakassegmentoinnilla uutta bisnestä kannattavasti
Yritys määrittelee asiakaskannattavuuden itse
Muutoskonsultissa yhdistyy usean eri toimialan viisaus

Markku Silventoinen &
johtaminen

Vertaisjakamisen välttämättömyys muutoksessa
Vain 20 % työntekijöistä on sitoutuneita
Tunne on kokijalleen aina totta
Uniikilta tuntuva liiketoimintahaasteesi ei ehkä olekaan uniikki
Se mihin keskityt, se lisääntyy
Nämä kaksi haastetta on taklattava toimialasta riippumatta
Mistä tuottavuus syntyy?
Miksi myönteinen muutos vaatii uskallusta?
Miksi käyntikortissa lukee muutosmies?
Avoin vai suljettu tulevaisuus?
Arvostuksen kulttuurin rakentaminen vaatii käyttöohjeita
Arki muuttuu rutiini kerrallaan
Ajattelulle pitäisi varata aikaa
Aiheutamme itse omat tunteemme

Haluatko kuulla lisää?

Emme vain puhu muutoksesta, vaan toteutamme sen

– ihmisten ajattelussa ja käyttäytymisessä.

Jätä viesti tai ota yhteyttä